Pro ochranu snímků před náhodným vymazáním použijte položku Chránit v menu i. Mějte na paměti, že toto nezamezí vymazání snímků formátováním paměťové karty.

  1. Vyberte snímek.

    Stisknutím tlačítka K spusťte přehrávání a zobrazte snímek, který chcete chránit.

  2. Zobrazte menu i.

    Stisknutím tlačítka i zobrazte menu i.

  3. Vyberte položku Chránit.

    Vyberte položku Chránit a stiskněte tlačítko J. Chráněné snímky jsou označeny symbolem P; chcete-li ochranu odstranit, zobrazte snímek a zopakujte kroky 2–3.

Zrušení ochrany u všech snímků

Chcete-li odstranit ochranu ze všech snímků ve složce nebo složkách aktuálně vybraných v položce Přehrávaná složka v menu přehrávání, vyberte položku Zrušit ochranu všech v menu i.