Zaostřování může probíhat automaticky, manuálně nebo s využitím ovládání dotykem. Způsob zaostřování fotoaparátu je určen volbou zaostřovacího režimu a režimu činnosti zaostřovacích polí.

Volba zaostřovacího režimu

Zaostřovací režim určuje způsob, jakým fotoaparát zaostřuje. Zaostřovací režim lze vybrat pomocí položek Zaostřovací režim v menu i v menu fotografování a v menu videosekvencí (0 Zaostřovací režim, Zaostřovací režim, Zaostřovací režim).

Ve výchozím nastavení lze zaostřovací režim vybrat rovněž podržením tlačítka Fn2 ve stisknuté poloze a otáčením hlavního příkazového voliče (0 Funkční tlačítka (Fn1 a Fn2)).

Možnost Popis
AF-S Jednorázové zaostření Vhodné pro statické objekty. Zaostříte namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Pokud je fotoaparát schopen zaostřit, zaostřovací pole změní barvu z červené na zelenou; po dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny je po uskutečněném zaostření aktivní blokování zaostření. Pokud fotoaparát není schopen zaostřit, bliká zaostřovací pole červeně. Ve výchozím nastavení lze spustit závěrku pouze tehdy, pokud je fotoaparát schopen zaostřit (priorita zaostření).
AF-C Kontinuální zaostřování Vhodné pro pohyblivé objekty. Fotoaparát zaostřuje po dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nepřetržitě; pokud se objekt pohybuje, fotoaparát předpoví výslednou vzdálenost objektu a podle potřeby upraví zaostření. Ve výchozím nastavení lze spustit závěrku bez ohledu na to, jestli je nebo není zaostřeno na objekt (priorita spuštění).
AF-F Nepřetržité zaostřování Fotoaparát trvale zaostřuje v souladu s pohybem objektu a změnami kompozice. Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny změní zaostřovací pole barvu z červené na zelenou a zaostření se zablokuje. Tato možnost je k dispozici pouze v režimu videosekvencí.
MF Manuální zaostřování Zaostřujete manuálně (0 Manuální zaostřování). Závěrku lze spustit bez ohledu na to, jestli je či není zaostřeno na objekt.

Automatické zaostřování

Během zaostřování může dojít k zesvětlení nebo ztmavení zobrazení na zobrazovači a zaostřovací pole se může v některých případech zobrazit zeleně i v situaci, kdy fotoaparát není schopen zaostřit. Fotoaparát nemusí být schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování v následujících situacích:

 • Objekt obsahuje linie rovnoběžné s delší stranou obrazu
 • Objekt je málo kontrastní
 • Objekt v zaostřovacím poli obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů, bodové zdroje světla, neonové reklamy nebo jiné zdroje světla s měnícím se jasem
 • Při osvětlení rtuťovými nebo sodíkovými výbojkami, zářivkami či jiným podobným typem světelných zdrojů, kdy se vyskytuje blikání obrazu nebo proužkování
 • Je použit filtr typu hvězda nebo jiný speciální filtr
 • Objekt se jeví menší než zaostřovací pole
 • U objektu převažují pravidelné geometrické struktury (např. žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu)

Vypnutí fotoaparátu

Pokud fotoaparát po zaostření vypnete a poté znovu zapnete, může se zaostření změnit.

AF pro nízkou hladinu osvětlení

Pro lepší zaostřování za nízké hladiny osvětlení vyberte režim AF-S a možnost Zapnuto v uživatelské funkci a11 (AF pro nízkou hladinu osvětlení).

Režimy činnosti zaostř. polí

Zaostřovací pole lze umístit do zvolené pozice pomocí pomocného voliče (0 Pomocný volič) nebo multifunkčního voliče. Režimy činnosti zaostřovacích polí určují způsob výběru zaostřovacích polí pro automatické zaostřování. Výchozí nastavení je Jednotlivá zaostřovací pole, ale prostřednictvím položek Režimy činnosti zaostř. polí v menu i, v menu fotografování a v menu videosekvencí (0 Režimy činnosti zaostř. polí, Režimy činnosti zaostř. polí, Režimy činnosti zaostř. polí) lze vybírat i jiné možnosti.

Ve výchozím nastavení lze zaostřovací režim vybrat rovněž podržením tlačítka Fn2 ve stisknuté poloze a otáčením hlavního příkazového voliče (0 Funkční tlačítka (Fn1 a Fn2)).

Možnost Popis
3 Přesná zaostřovací pole Doporučuje se pro snímky obsahující statické objekty, jako jsou budovy, fotografování produktů ve studiu nebo makrosnímky. Přesná zaostřovací pole se používají pro přesné zaostření na zvolené místo v obrazovém poli. Tato možnost je k dispozici pouze při výběru režimu fotografování a výběru možnosti Jednorázové zaostření v položce Zaostřovací režim. Zaostřování může být pomalejší než při použití režimu jednotlivých zaostřovacích polí.
d Jednotlivá zaostřovací pole Fotoaparát zaostřuje na místo vybrané uživatelem. Tuto možnost použijte u statických objektů.
e Dynam. volba zaostřov. polí Fotoaparát zaostřuje na místo vybrané uživatelem. Pokud objekt krátce opustí vybrané zaostřovací pole, zaostří fotoaparát na základě informací z okolních zaostřovacích polí. Tuto možnost používejte pro snímky sportovců nebo jiných aktivních objektů, které lze obtížně udržet v záběru a zaostřit na ně s využitím režimu jednotlivých zaostřovacích polí. Tato možnost je k dispozici pouze při výběru režimu fotografování a výběru možnosti Kontinuální zaostřování v položce Zaostřovací režim.
f Velkoplošná zaostřov. pole (S) Stejný režim jako Jednotlivá zaostřovací pole, s tím rozdílem, že fotoaparát zaostřuje v širší oblasti a že Velkoplošná zaostřov. pole (L) jsou větší než Velkoplošná zaostřov. pole (S). Tuto možnost použijte pro momentky nebo snímky pohyblivých objektů, které lze obtížně udržet v záběru a zaostřit s využitím režimu jednotlivých zaostřovacích polí, resp. v režimu videosekvencí pro plynulé zaostřování u záběrů využívající panorámování nebo šikmé úhly záběru či zachycujících pohyblivé objekty. Pokud vybrané zaostřovací pole obsahuje objekty v různých vzdálenostech od fotoaparátu, fotoaparát upřednostní nejbližší objekt.
g Velkoplošná zaostřov. pole (L)
h Aut. volba zaostř. polí Fotoaparát automaticky rozpozná objekt a vybere zaostřovací pole. Tuto možnost použijte v situacích, kdy nemáte čas sami vybírat zaostřovací pole, u portrétů nebo momentek a dalších snímků zachycujících neplánované okamžiky. Fotoaparát upřednostňuje portrétní objekty; pokud je vybrán portrétní objekt, zobrazí se okolo tváře objektu (resp. pokud fotoaparát detekuje oči objektu, okolo jednoho nebo druhého oka objektu) žlutý rámeček indikující zaostřovací pole (zaostřování s detekcí tváří/očí; 0 Zaostřování s detekcí tváří/očí). Fotoaparát můžete nakonfigurovat rovněž tak, aby detekoval tváře a oči psů a koček, a to výběrem možnosti Detekce zvířat v uživatelské funkci a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí; další informace viz „Zaostřování s detekcí tváří/očí zvířat“, 0 Zaostřování s detekcí tváří/očí zvířat). Detekce tváří a očí vám umožní soustředit se na kompozici a výraz objektu při pořizování portrétů aktivních lidí a zvířat. Sledování objektu (0 Sledování objektu) lze aktivovat stisknutím tlačítka J nebo stisknutím tlačítka, kterému bylo přiřazeno sledování objektu pomocí uživatelské funkce f2 nebo g2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků; 0 f2: Uživ. přiřazení ovládacích prvků, g2: Uživ. přiřazení ovládacích prvků). Sledování objektu lze přiřadit tlačítkům Fn1 a Fn2 na fotoaparátu nebo objektivu.

s: Střední zaostřovací pole

Ve všech režimech činnosti zaostřovacích polí kromě režimu Aut. volba zaostř. polí se při aktivním zaostřovacím poli uprostřed obrazového pole zobrazí v tomto obrazovém poli tečka.

Rychlý výběr zaostřovacích polí

Pro rychlejší výběr zaostřovacích polí vyberte možnost Každé druhé pole v uživatelské funkci a5 (Použitá zaostřovací pole) – použije se tak pouze čtvrtina dostupných zaostřovacích polí (počet zaostřovacích polí dostupných pro možnost Velkoplošná zaostřov. pole (L) se nemění). Pokud dáváte pro výběr zaostřovacího pole přednost použití pomocného voliče, můžete vybrat možnost Výběr střed. zaostř. pole v uživatelské funkci f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Střed pomocného voliče, abyste umožnili použití středu pomocného voliče pro rychlý výběr středního zaostřovacího pole.

Zaostřování s detekcí tváří/očí

Při fotografování portrétních objektů s využitím režimu Aut. volba zaostř. polí vyberete pomocí uživatelské funkce a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí), jestli bude fotoaparát detekovat tváře i oči (zaostřování s detekcí tváří/očí) nebo pouze tváře (zaostřování s detekcí tváří). Pokud je vybrána možnost Detekce tváří a očí zapnutá a je detekován portrétní objekt, zobrazí se okolo tváře objektu (resp. pokud fotoaparát detekuje oči objektu, okolo jednoho nebo druhého oka objektu) žlutý rámeček indikující zaostřovací pole (zaostřování s detekcí tváří/očí). Tváře detekované při použití možnosti Detekce tváří zapnutá jsou označeny obdobným žlutým zaostřovacím polem. Pokud je vybrán zaostřovací režim AF-C, zaostřovací pole při detekci tváří nebo očí svítí žlutě, zatímco při výběru režimu AF-S se zaostřovací pole zbarví při zaostření fotoaparátu zeleně.

Zaostřovací pole

Je-li detekován více než jeden portrétní objekt nebo více než jedno oko, zobrazí se na zaostřovacím poli symboly e a f a stisknutím tlačítek 4 a 2 budete moci umístit zaostřovací pole na jinou tvář nebo oko. Pokud se objekt po detekci jeho tváře odvrátí, zaostřovací pole sleduje jeho pohyb.

Během přehrávání lze stisknutím tlačítka J zvětšit obraz na tvář nebo oko použité pro zaostření.

Zaostřování s detekcí tváří/očí

Detekce očí není k dispozici v režimu videosekvencí. Detekce očí a tváří nemusí v následujících případech pracovat očekávaným způsobem:

 • tvář objektu zabírá velmi velkou nebo velmi malou část obrazového pole,
 • tvář objektu je příliš jasně nebo příliš málo osvětlena,
 • objekt používá dioptrické nebo sluneční brýle,
 • tvář nebo oči objektu jsou zakryty vlasy nebo jinými předměty, resp.
 • objekt se během fotografování výrazně pohybuje.

Zaostřování s detekcí tváří/očí zvířat

Pokud je vybrána možnost Detekce zvířat v uživatelské funkci a4 (Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí) a fotoaparát detekuje psa nebo kočku, zobrazí se okolo tváře objektu žlutý rámeček indikující zaostřovací pole. Pokud fotoaparát detekuje oči objektu, zobrazí se rámeček okolo jednoho nebo druhého oka objektu. Pokud je vybrán zaostřovací režim AF-C, zaostřovací pole při detekci tváří nebo očí svítí žlutě, zatímco při výběru režimu AF-S se zaostřovací pole zbarví při zaostření fotoaparátu zeleně.

Zaostřovací pole

Je-li detekováno více než jedno zvíře nebo více než jedno oko, zobrazí se na zaostřovacím poli symboly e a f a stisknutím tlačítek 4 a 2 budete moci umístit zaostřovací pole na jinou tvář nebo oko.

Během přehrávání lze stisknutím tlačítka J zvětšit obraz na tvář nebo oko použité pro zaostření.

Zaostřování s detekcí zvířat

Detekce očí zvířat není k dispozici v režimu videosekvencí. Detekce tváří a očí zvířat může selhat při detekování tváří nebo očí některých ras a nemusí pracovat očekávaným způsobem, pokud:

 • tvář objektu zabírá velmi velkou nebo velmi malou část obrazového pole,
 • tvář objektu je příliš jasně nebo příliš málo osvětlena,
 • tvář nebo oči objektu jsou zakryty srstí nebo jinými objekty,
 • oči objektu mají podobnou barvu jako zbytek jeho tváře, nebo
 • se objekt během fotografování výrazně pohybuje.

Světlo z pomocného světla AF může negativně ovlivnit oči některých zvířat; doporučujeme vybrat možnost Vypnuto v uživatelské funkci a12 (Vestavěné pomocné světlo AF).

Sledování objektu

Když je vybrána možnost Aut. volba zaostř. polí v položce Režimy činnosti zaostř. polí, umožní stisknutí tlačítka J sledování objektu. Zaostřovací pole se změní na záměrnou osnovu; umístěte záměrnou osnovu na objekt a pro zahájení sledování objektu znovu stiskněte tlačítko J nebo stiskněte tlačítko AF-ON. Zaostřovací pole bude sledovat vybraný objekt pohybující se v záběru (v případě portrétních objektů bude zaostřování sledovat tvář objektu). Chcete-li ukončit sledování a vybrat střední zaostřovací pole, stiskněte tlačítko J potřetí. Chcete-li ukončit režim sledování objektu, stiskněte tlačítko W (Q).

Pokud je při fotografování vybrán zaostřovací režim AF-C a je spuštěno sledování objektu stisknutím tlačítka AF-ON nebo namáčknutím tlačítka spouště do poloviny, sleduje fotoaparát objekt pouze během stisknutí tohoto ovládacího prvku. Uvolněním ovládacího prvku se obnoví zaostřovací pole vybrané před zahájením sledování.

Sledování objektu

Fotoaparát nemusí být schopen sledovat objekty, pokud se pohybují vysokou rychlostí, opustí obrazové pole nebo jsou zakryty jinými objekty, mění viditelně svou velikost, barvu nebo jas, jsou příliš malé, příliš velké, příliš jasné, příliš tmavé, případně mají podobnou barvu nebo jas jako pozadí.

Expozice dotykem

Ovládání dotykem lze použít k zaostření a spuštění závěrky. Dotykem na zobrazovači se zaostří a zdvihnutím prstu se provede expozice snímku.

Klepnutím na symbol uvedený na ilustraci se vybere operace aktivovaná klepnutím na zobrazovač v režimu fotografování. Vyberte z následujících možností:

 • W: Dotkněte se zobrazovače pro umístění zaostřovacího pole a pro zaostření (pokud je detekována tvář, zaostří fotoaparát na tvář nejbližší k vybranému zaostřovacímu poli). Zaostření zůstává zablokované po dobu položení prstu na zobrazovači; zdvihnutím prstu se spustí závěrka. K dispozici pouze v režimu fotografování.
 • V: Stejný režim jako výše uvedený, s tím rozdílem, že zdvihnutím prstu ze zobrazovače nedojde ke spuštění závěrky. Pokud je jako režim činnosti zaostřovacích polí vybrána automatická volba zaostřovacích polí, sleduje fotoaparát vybraný objekt při jeho pohybu v záběru; pro přepnutí na jiný objekt klepněte na zobrazovač.
 • X: Expozice dotykem je zakázána.

Pořizování snímků s využitím možností pro fotografování dotykem

I když se zobrazuje symbol W indikující, že jsou aktivní možnosti fotografování dotykem, lze tlačítko spouště stále použít k zaostření a expozici snímků. Možnosti fotografování dotykem lze použít pouze k pořizování jednotlivých snímků a nelze je použít k manuálnímu zaostřování nebo pořizování snímků během zaznamenávání videosekvence; pro sériové snímání nebo pořizování snímků během zaznamenávání videosekvence použijte tlačítko spouště.

V případech, kdy fotoaparát detekuje oko pomocí detekce očí nebo detekce očí zvířat, může selhat při zaostřování na oko vybrané pomocí dotykových ovládacích prvků. V takovém případě může být nutné použít multifunkční volič.

V režimu samospouště zaostří fotoaparát na vybraný objekt při dotyku zobrazovače a 10 sekund po zdvihnutí prstu ze zobrazovače pořídí snímky v počtu aktuálně vybraném v režimu samospouště.

Manuální zaostřování

Manuální zaostřování lze použít v případech, kdy automatické zaostřování neposkytuje očekávané výsledky. Umístěte zaostřovací pole na objekt a otáčejte zaostřovacím nebo příkazovým kroužkem tak dlouho, dokud není zaostřeno na objekt.

Pro větší přesnost zvětšete stisknutím tlačítka X obraz aktuálního záběru objektivu.

Pokud je objekt zaostřen, svítí zaostřovací pole zeleně a na zobrazovači se zobrazuje indikace zaostření (I).

Indikace zaostřené vzdálenosti

Indikace zaostření

Indikace zaostření Popis
I Je zaostřeno na objekt.
F   Je zaostřeno před objekt.
  H Je zaostřeno za objekt.
F   H Fotoaparát není schopen určit, jestli je objekt zaostřený.
(bliká)

Při použití manuálního zaostřování s objekty nevhodnými pro automatické zaostřování mějte na paměti, že indikace zaostření (I) se může zobrazit i v případě, kdy není objekt zaostřen. Zvětšete si aktuální záběr objektivu a zkontrolujte zaostření. Pokud má fotoaparát problémy se zaostřením, doporučuje se použít stativ.

Objektivy vybavené voličem zaostřovacích režimů

Pomocí ovládacích prvků na objektivu lze vybrat manuální zaostřování.

Pozice obrazové roviny

Určujete-li vzdálenost mezi objektem a fotoaparátem, měřte ji od značky obrazové roviny (E) na těle fotoaparátu. Vzdálenost mezi dosedací plochou bajonetu a obrazovou rovinou je 16 mm.

16 mm

Značka obrazové roviny

Zvýraznění objektů pro zaostřování

Pokud je pomocí uživatelské funkce d10 (Zvýraznění pro zaostřování) povoleno zvýraznění objektů pro zaostřování, jsou zaostřené objekty v režimu manuálního zaostřování indikovány barevnými obrysy. Mějte na paměti, že zvýraznění pro zaostřování se nemusí zobrazit, pokud fotoaparát není schopen detekovat obrysy; v takovém případě lze zaostření zkontrolovat pomocí obrazu aktuálního záběru objektivu na zobrazovači.

Zaostřená oblast