Dodanou baterii EN-EL15b před použitím nabijte.

Baterie a nabíječka

Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená v kapitolách „Pro vaši bezpečnost“ (0 Pro vaši bezpečnost) a „Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění“ (0 Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění).

Nabíječka baterií

Vložte dodávanou baterii EN-EL15b do nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické sítě. V závislosti na zemi nebo regionu se nabíječka dodává včetně zásuvkového adaptéru nebo síťového kabelu.

 • Zásuvkový adaptér: Zásuvkový adaptér zasuňte do zásuvky pro síťový kabel na nabíječce (q). Posuňte aretaci zásuvkového adaptéru vyobrazeným způsobem (w) a otočením o 90 ° adaptér zaaretujte (e). Vložte baterii do nabíječky a zapojte nabíječku do elektrické sítě.

  Aretace zásuvkového adaptéru

 • Síťový kabel: Po zapojení síťového kabelu do zásuvky ve vyobrazené orientaci vložte baterii do nabíječky a zapojte kabel do elektrické sítě.

Během nabíjení baterie bliká kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ). Vybitá baterie se plně nabije přibližně za dvě hodiny a 35 minut.

Nabíjení baterie

Nabíjení dokončeno

Síťové zdroje/nabíječky

Při vložení do fotoaparátu se dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL15b nabijí během propojení fotoaparátu s volitelným síťovým zdrojem/nabíječkou EH-7P (síťový zdroj/nabíječku EH-7P nelze použít k nabíjení baterií EN-EL15a a EN-EL15; namísto toho použijte dodávanou nabíječku baterií MH-25a). Vybitá baterie se plně nabije přibližně za dvě hodiny a 35 minut. Mějte na paměti, že v zemích nebo regionech, kde je to vyžadováno, se síťové zdroje/nabíječky dodávají s nasazeným zásuvkovým adaptérem; provedení zásuvkového adaptéru se mění v závislosti na zemi prodeje.

 1. Vložte baterii EN-EL15b do fotoaparátu (0 Vložení baterie a paměťové karty).

 2. Poté, co ověříte, že je fotoaparát vypnutý, připojte síťový zdroj/nabíječku k fotoaparátu a do elektrické sítě. Zástrčku či zásuvkový adaptér zasunujte do zásuvky přímo, nikoli šikmo, a stejné pozornosti dbejte při odpojování síťového zdroje/nabíječky.

  Kontrolka CHARGE

  Kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ) na fotoaparátu svítí během nabíjení žlutě a po dokončení nabíjení se vypne. Mějte na paměti, že i když lze během propojení fotoaparát používat, baterie se při zapnutém fotoaparátu nenabíjí a fotoaparát není napájen ze síťového zdroje/nabíječky.

 3. Po dokončení nabíjení odpojte síťový zdroj/nabíječku od elektrické sítě a fotoaparátu.

Kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ)

Pokud nelze baterii pomocí síťového zdroje/nabíječky nabít například v důsledku nekompatibility baterie nebo zvýšení teploty fotoaparátu, kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ) po dobu 30 sekund rychle bliká a potom se vypne. Pokud kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ) nesvítí a vy jste nepozorovali nabíjení baterie, zapněte fotoaparát a zkontrolujte kapacitu baterie.