Pokročilý systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) nabízí vylepšenou komunikaci mezi fotoaparátem a kompatibilními blesky pro lepší zábleskovou fotografii.

Blesky kompatibilní se systémem CLS

Následující funkce jsou dostupné s blesky kompatibilními se systémem CLS:

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Jeden blesk i-TTL i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk 1
Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk 2 2 2
qA Zábleskový režim Auto aperture 3
A Automatický zábleskový režim 3
GN Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti
M Manuální zábleskový režim 4 4 4
RPT Stroboskopický zábleskový režim
Optické pokrokové bezdrátové osvětlení Blesk Master Řízení záblesku pro blesky Remote 4
i-TTL i-TTL 4
[A:B] Zjednodušené bezdrátové ovládání blesků 5
qA Zábleskový režim Auto aperture
A Automatický zábleskový režim
M Manuální zábleskový režim 4
RPT Stroboskopický zábleskový režim
Blesk Remote i-TTL i-TTL
[A:B] Zjednodušené bezdrátové ovládání blesků
qA/A Zábleskový režim Auto aperture/
Automatický zábleskový režim
6 6
M Manuální zábleskový režim
RPT Stroboskopický zábleskový režim
Rádiové pokrokové bezdrátové osvětlení 7
Přenos hodnoty barevné teploty záblesku (blesk)
Přenos hodnoty barevné teploty světla (LED světlo)
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku 8
Blokování zábleskové expozice 9
Redukce efektu červených očí
Modelovací osvětlení aktivované na fotoaparátu
Unifikované nastavení blesku
Aktualizace firmwaru blesku pomocí fotoaparátu 10

Nelze použít s bodovým měřením.

Lze nastavit rovněž pomocí blesku.

Výběr režimu qA/A se provádí na blesku pomocí uživatelských nastavení.

Lze vybrat pouze pomocí položky Řízení záblesku ve fotoaparátu.

K dispozici pouze při fotografování zblízka.

Výběr režimů qA a A závisí na možnosti vybrané na blesku Master.

Podporuje stejné funkce jako blesky Remote s optickým AWL.

K dispozici pouze při použití zábleskových režimů i-TTL, qA, A, GN a M.

K dispozici pouze v zábleskovém režimu i-TTL nebo při nastavení blesku do režimu měřicích předzáblesků v zábleskovém režimu qA nebo A.

Aktualizaci firmwaru blesků SB-910 a SB-900 lze provádět prostřednictvím fotoaparátu.

Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800

Při upevnění na fotoaparát kompatibilní se systémem CLS lze použít SU-800 jako řídicí jednotku (blesk Master) pro ovládání blesků Remote SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-R200 soustředěných do až tří samostatných skupin. Samotná řídicí jednotka SU-800 není vybavena bleskem.

Fotografování s bleskem

Fotografování s bleskem nelze kombinovat s některými funkcemi fotoaparátu, včetně následujících:

  • Bezhlučné fotografování
  • Záznam videosekvencí
  • HDR (vysoký dynamický rozsah)
  • Rychlé sériové snímání (rozšířené)

Korekce zábleskové expozice

V zábleskových režimech i-TTL a Auto aperture (qA) se korekce zábleskové expozice vybraná pomocí volitelného blesku nebo pomocí položky Řízení záblesku na fotoaparátu přičte ke korekci zábleskové expozice vybrané pomocí položky Korekce zábl. exp. v menu fotografování.

Ostatní blesky

Následující blesky lze použít v automatickém zábleskovém režimu (A) a manuálních zábleskových režimech.

Blesk

Zábleskové režimy

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A Automatický zábleskový režim
M Manuální zábleskový režim
G Stroboskopický zábleskový režim
REAR Synchronizace na druhou lamelu 2

Je automaticky aktivován zábleskový režim TTL a dojde k zablokování závěrky. Nastavte na blesku zábleskový režim A (automatický zábleskový režim).

K dispozici při použití fotoaparátu k volbě zábleskového režimu.

Použití blokování zábleskové expozice s volitelnými blesky

Blokování zábleskové expozice je k dispozici s volitelnými blesky v režimu TTL a (v případě, že jsou podporovány) v režimu qA s měřicími předzáblesky a v režimu A s měřicími předzáblesky (další informace viz návod dodávaný s bleskem). Mějte na paměti, že při použití pokrokového bezdrátového osvětlení pro řízení blesků Remote musíte nastavit zábleskový režim blesku Master nebo minimálně jednu skupinu blesků Remote na TTL, qA nebo A. Oblast měřená pro použití v kombinaci s blokováním zábleskové expozice je následující:

Blesk Zábleskové režimy Měřená oblast
Samostatný volitelný blesk i-TTL 6mm kruhová ploška uprostřed obrazového pole
qA Oblast měřená expozimetrem pro měření zábleskové expozice
Použitý s dalšími blesky (pokrokové bezdrátové osvětlení) i-TTL Celý snímek
qA Oblast měřená expozimetrem pro měření zábleskové expozice
A

Poznámky k volitelným bleskům

Podrobné pokyny pro práci s bleskem naleznete v návodu k obsluze blesku. Pokud blesk podporuje systém CLS, hledejte informace v kapitole o digitálních jednookých zrcadlovkách kompatibilních se systémem CLS. Tento fotoaparát není obsažen v kategorii „digitální jednooké zrcadlovky“ návodů k obsluze blesků SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX.

Řízení záblesku i-TTL lze použít při citlivostech ISO v rozmezí 64 až 12800 (Z 7) nebo v rozmezí 100 až 12800 (Z 6). U hodnot nad 12800 se nemusí pro některé pracovní vzdálenosti/některá nastavení clony dosáhnout očekávaných výsledků. Pokud po dobu přibližně tří sekund po expozici snímku v režimu i-TTL či režimu A bliká indikace připravenosti k záblesku (c), znamená to, že byl při expozici snímku vyzářen záblesk na plný výkon a hrozí případné podexponování snímku (pouze blesky kompatibilní se systémem CLS).

Je-li při použití blesku mimo fotoaparát použit k jeho propojení synchronizační kabel řady SC 17, 28 nebo 29, nemusí být v režimu i-TTL možné dosáhnout správné expozice. V takovém případě doporučujeme zvolit standardní i-TTL vyjasňovací záblesk. Zhotovte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na zobrazovači fotoaparátu.

V zábleskovém režimu i-TTL používejte výhradně odraznou kartu a/nebo difúzní nástavec dodávaný s bleskem. Nepoužívejte jiné panely, například difúzní, jinak se vystavujete riziku chybné expozice.

V režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo) limitováno použitou citlivostí ISO, jak je vyobrazeno níže:

Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Pokud je světelnost objektivu nižší, než je uvedeno výše, je nejmenší zaclonění rovné světelnosti objektivu.

Pomocné světlo AF je zajišťováno fotoaparátem, ne bleskem; blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-400 však poskytují redukci efektu červených očí.

Na snímcích s bleskem pořízených při použití vysoce výkonného Battery Packu SD-9 nebo SD-8A, který je připojen přímo k fotoaparátu, může dojít k výskytu obrazového šumu ve formě proužků. Snižte citlivost ISO nebo zvyšte vzdálenost mezi fotoaparátem a napájecím zdrojem.

Modelovací osvětlení

Stisknutím ovládacího prvku, kterému byla přiřazena funkce Kontrola hloubky ostrosti v uživatelské funkci f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) způsobí vyzáření modelovacího záblesku u blesku kompatibilního se systémem CLS. Tuto funkci lze použít v kombinaci s pokrokovým bezdrátovým osvětlením k posouzení celkových účinků osvětlení při použití více blesků; účinky osvětlení jsou lépe patrné při pozorování samotného objektu než zobrazovače fotoaparátu. Modelovací osvětlení lze vypnout pomocí uživatelské funkce e5 (Modelovací záblesk).

Studiové blesky

Chcete-li nastavit barvy a jas obrazu aktuálního záběru objektivu pro možnost snazší tvorby kompozice snímků, vyberte možnost Vypnuto v uživatelské funkci d8 (Aplikace nastav. pro živý náhled).