Tuto část si přečtěte pro získání informací o indikacích na zobrazovači fotoaparátu (na monitoru a v hledáčku) a kontrolním panelu. Pro ilustrační účely jsou zobrazeny všechny indikace současně.

Monitor: Režim fotografování

Na monitoru se v režimu fotografování zobrazují následující indikace.

1 Expoziční režim
2 Indikace flexibilního programu
3 Režim uživatelského nastavení
4 Značky oblasti činnosti automatického zaostřování
5

Indikace intervalového snímání

Indikace „nenastavené hodiny“

Indikace „Žádná paměťová karta“

6 Zábleskové režimy
7 Indikace zaostření
8 Snímací režimy
9 Zaostřovací pole
10 Zaostřovací režim
11 Režimy činnosti zaostřovacích polí
12 Active D-Lighting
13 Předvolba Picture Control
14 Vyvážení bílé barvy
15 Kvalita obrazu
16 Obrazové pole
17 Velikost obrazu
18 Indikace připojení Wi-Fi
19 Symbol i
20

Indikace expozičního a zábleskového bracketingu

Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy

Indikace bracketingu ADL

Indikace funkce HDR

Indikace vícenásobné expozice

21

Počet snímků zbývajících v sekvenci expozičního a zábleskového bracketingu

Počet snímků zbývajících v sekvenci bracketingu vyvážení bílé barvy

Počet snímků zbývajících v sekvenci bracketingu funkce ADL

Expoziční rozdíl funkce HDR

Počet snímků (vícenásobná expozice)

22

Indikace expozice

Zobrazení korekce expozice

Indikace průběhu bracketingu:

Expoziční a zábleskový bracketing

23

Indikace připojení Bluetooth

Režim V letadle

24 Indikace připravenosti k záblesku
25 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá prostor pro více než 1 000 snímků)
26 Počet zbývajících snímků
27 Citlivost ISO
28

Indikace citlivosti ISO

Indikace automatické regulace citlivosti ISO

29 Indikace korekce expozice
30 Indikace korekce zábleskové expozice
31 Sledování objektu
32 Clona
33 Symbol aretace hodnoty clony
34 Čas závěrky
35 Indikace synchronizace blesku
36 Symbol aretace času závěrky
37 Indikace blokování zábleskové expozice
38 Měření expozice
39 Expoziční paměť
40 Indikace stavu baterie
41 Detekce blikání obrazu
42

Typ závěrky

Bezhlučné fotografování

43 Opožděné spuštění závěrky
44 Indikace redukce vibrací
45 Fotografování dotykem
46 Indikace v živém náhledu
47 Varovná teplotní indikace

Varovná teplotní indikace

Pokud se teplota fotoaparátu zvýší, zobrazí se varovná teplotní indikace a odpočítávání (časovač se zobrazí červeně při dosažení posledních třiceti sekund). V některých případech se může časovač zobrazit ihned po zapnutí fotoaparátu. Když časovač dosáhne nulové hodnoty, obrazovka provozních informací se automaticky vypne pro ochranu interních obvodů fotoaparátu.

Obrazovka informací

1 Expoziční režim
2 Indikace flexibilního programu
3 Režim uživatelského nastavení
4 Symbol aretace času závěrky
5 Indikace synchronizace blesku
6 Čas závěrky
7 Symbol aretace hodnoty clony
8 Clona
9

Indikace expozičního a zábleskového bracketingu

Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy

Indikace bracketingu ADL

Indikace funkce HDR

Indikace vícenásobné expozice

10 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá prostor pro více než 1 000 snímků)
11 Počet zbývajících snímků
12

Indikace expozice

Zobrazení korekce expozice

Indikace průběhu bracketingu:

Expoziční a zábleskový bracketing

Bracketing vyvážení bílé barvy

Bracketing ADL

13 Symbol i
14 Citlivost ISO
15

Indikace citlivosti ISO

Indikace automatické regulace citlivosti ISO

16 Indikace blokování zábleskové expozice
17 Expoziční paměť
18 Indikace korekce zábleskové expozice
19

Indikace korekce expozice

Hodnota korekce expozice

20

Indikace připojení Bluetooth

Režim V letadle

21 Indikace připojení Wi-Fi
22 Indikace redukce šumu pro dlouhé expozice
23

Typ závěrky

Bezhlučné fotografování

24 Opožděné spuštění závěrky
25

Indikace intervalového snímání

Indikace „nenastavené hodiny“

26 Zábleskový režim (řízení záblesku)
27 Indikace zvukové signalizace
28 Indikace stavu baterie
29 Vestavěné připojení Wi-Fi
30 Snímací režimy
31 Režimy činnosti zaostřovacích polí
32 Zaostřovací režim
33 Redukce vibrací
34 Active D-Lighting
35 Měření expozice
36 Velikost obrazu
37 Vyvážení bílé barvy
38 Předvolba Picture Control
39 Kvalita obrazu
40 Zábleskové režimy
41 Varovná teplotní indikace

Monitor: Režim videosekvencí

Na monitoru se v režimu videosekvencí zobrazují následující indikace.

1

Indikace záznamu

Indikace „Žádná videosekvence“

2 Ovládání externího záznamu
3 Velikost obrazu a snímací frekvence/kvalita obrazu
4 Zbývající čas
5 Časový kód
6 Název souboru
7 Redukce hluku větru
8 Hlasitost sluchátek
9 Snímací režim (statické snímky)
10 Úroveň zvuku
11 Citlivost mikrofonu
12 Frekvenční charakteristika
13 Indikace elektronické redukce vibrací

Hledáček: Režim fotografování

V hledáčku se v režimu fotografování zobrazují následující indikace.

1 Indikace stavu baterie
2 Indikace v živém náhledu
3 Indikace redukce vibrací
4 Zábleskové režimy
5 Snímací režimy
6 Zaostřovací režim
7 Režimy činnosti zaostřovacích polí
8 Indikace funkce Active D-Lighting
9 Indikace předvolby Picture Control
10 Vyvážení bílé barvy
11 Kvalita obrazu
12 Velikost obrazu
13 Obrazové pole
14

Indikace připojení Bluetooth

Režim V letadle

15 Indikace připojení Wi-Fi
16 Zaostřovací pole
17

Indikace expozičního a zábleskového bracketingu

Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy

Indikace bracketingu ADL

Indikace funkce HDR

Indikace vícenásobné expozice

18

Počet snímků zbývajících v sekvenci expozičního a zábleskového bracketingu

Počet snímků zbývajících v sekvenci bracketingu vyvážení bílé barvy

Počet snímků zbývajících v sekvenci bracketingu funkce ADL

Expoziční rozdíl funkce HDR

Počet snímků (vícenásobná expozice)

19 Sledování objektu
20 Indikace korekce zábleskové expozice
21 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá prostor pro více než 1 000 snímků)
22 Indikace připravenosti k záblesku
23 Počet zbývajících snímků
24 Citlivost ISO
25

Indikace citlivosti ISO

Indikace automatické regulace citlivosti ISO

26 Indikace korekce expozice
27

Indikace expozice

Zobrazení korekce expozice

Indikace průběhu bracketingu:

Expoziční a zábleskový bracketing

28 Clona
29 Symbol aretace hodnoty clony
30 Čas závěrky
31 Indikace synchronizace blesku
32 Indikace blokování zábleskové expozice
33 Expoziční paměť
34 Režim uživatelského nastavení
35 Měření expozice
36 Indikace zaostření
37 Opožděné spuštění závěrky
38

Typ závěrky

Bezhlučné fotografování

39 Expoziční režim
40 Indikace flexibilního programu
41 Detekce blikání obrazu
42 Symbol aretace času závěrky
43

Indikace intervalového snímání

Indikace „nenastavené hodiny“

Indikace „Žádná paměťová karta“

44 Značky oblasti činnosti automatického zaostřování
45 Varovná teplotní indikace

Hledáček: Režim videosekvencí

V hledáčku se v režimu videosekvencí zobrazují následující indikace.

1 Velikost obrazu a snímací frekvence/kvalita obrazu
2 Název souboru
3 Ovládání externího záznamu
4

Indikace záznamu

Indikace „Žádná videosekvence“

5 Časový kód
6 Zbývající čas
7 Snímací režim (statické snímky)
8 Úroveň zvuku
9 Citlivost mikrofonu
10 Frekvenční charakteristika
11 Redukce hluku větru
12 Hlasitost sluchátek
13 Indikace elektronické redukce vibrací

Kontrolní panel

1 Symbol aretace času závěrky
2 Čas závěrky
3

Indikace korekce expozice

Hodnota korekce expozice

4 Symbol aretace hodnoty clony
5 Clona
6 Indikace stavu baterie
7 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá prostor pro více než 1 000 snímků)
8 Počet zbývajících snímků
9 Snímací režimy
10 Citlivost ISO
11

Indikace korekce zábleskové expozice

Symbol „Vypnutý blesk“

12 Indikace synchronizace blesku