Tento adaptér bajonetu umožňuje nasadit objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon F na kompaktní fotoaparáty s výměnnými objektivy s bajonetem Nikon Z. Nelze jej nasadit na fotoaparáty s bajonetem Nikon F (digitální jednooké zrcadlovky Nikon) nebo fotoaparáty s bajonetem Nikon 1 (pokročilé fotoaparáty s výměnnými objektivy Nikon 1), ani používat v kombinaci s objektivy 1 NIKKOR. Tato část slouží jako návod k adaptéru bajonetu pro zákazníky, kteří zakoupí sadu s adaptérem bajonetu. V některých zemích nebo oblastech nemusí být sady s adaptérem bajonetu k dispozici.

Mějte na paměti, že v závislosti na objektivu může adaptér limitovat automatické zaostřování nebo jiné funkce fotoaparátu.

Kompatibilní objektivy s bajonetem Nikon F

Informace o objektivech, které lze nasadit na adaptér bajonetu FTZ a použít na fotoaparátech s bajonetem Nikon Z, viz materiál Kompatibilní objektivy s bajonetem Nikon F, který je k dispozici na webové stránce Centrum stahování Nikon:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/cs/products/491/FTZ.html

Adaptér bajonetu

Součásti adaptéru

Upevňovací bajonet

1 Bajonet Nikon F (pro nasazení objektivu)
2 Signálové kontakty objektivu
3 Montážní značka objektivu
4 Aretace bajonetu
5 Stativový závit

Upevňovací bajonet pro fotoaparát

6 Montážní značka adaptéru
7 Bajonet Nikon Z (pro nasazení fotoaparátu)
8 Kontakty CPU

Nasazení a sejmutí

Před nasazováním adaptéru na fotoaparát nebo snímáním adaptéru z fotoaparátu, resp. před nasazováním objektivů na adaptér nebo snímáním objektivů z adaptéru vypněte fotoaparát. Zvolte si místo mimo přímé sluneční světlo a dávejte pozor, abyste zamezili vniknutí prachu do zařízení. Při nasazování objektivů se vyvarujte stisknutí aretace bajonetu na fotoaparátu nebo adaptéru.

Nasazení adaptéru a objektivu

 1. Sejměte krytku těla a zadní krytku objektivu z adaptéru a krytku těla z fotoaparátu.

 2. Nasaďte adaptér na fotoaparát.

  Vyrovnejte montážní značku adaptéru s montážní značkou na těle fotoaparátu (q), nasaďte adaptér na fotoaparát a otočte jím tak daleko proti směru hodinových ručiček, až zaklapne do aretované polohy (w).

 3. Sejměte zadní krytku objektivu.

 4. Nasaďte objektiv na adaptér.

  Vyrovnejte montážní značku objektivu s montážní značkou objektivu na adaptéru (e), nasaďte objektiv na adaptér a otočte jím tak daleko proti směru hodinových ručiček, až zaklapne do aretované polohy (r).

Sejmutí objektivu a adaptéru

 1. Sejměte objektiv.

  Stiskněte a podržte tlačítko aretace bajonetu na adaptéru (q) a současně otočte objektivem ve směru hodinových ručiček (w). Po sejmutí objektivu nasaďte na objektiv přední a zadní krytku.

 2. Sejměte adaptér.

  Stiskněte a podržte tlačítko aretace bajonetu na fotoaparátu (e) a současně otočte adaptérem ve směru hodinových ručiček (r). Po sejmutí adaptéru nasaďte na adaptér krytku těla a zadní krytku. Na fotoaparát nasaďte krytku těla.

Objektivy s vestavěným CPU a clonovým kroužkem

Před nasazením objektivu s vestavěným CPU a clonovým kroužkem nastavte objektiv na největší zaclonění (nejvyšší clonové číslo).

Nekompatibilní objektivy a příslušenství

Následující objektivy a příslušenství nelze použít. Pokus o násilné nasazení libovolného z těchto zařízení může vést k poškození adaptéru nebo objektivu. Individuální variace mohou způsobit nekompatibilitu jiných než níže uvedených objektivů; pokud při pokusu o nasazení objektivu zaznamenáte odpor, nepoužívejte sílu.

 • Objektivy bez systému AI
 • IX-NIKKOR
 • AF telekonvertor TC-16A
 • Objektivy vyžadující zaostřovací jednotku AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1 200 mm f/11)
 • Fisheye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
 • 2,1 cm f/4
 • Mezikroužek K2
 • 180–600 mm f/8 ED (sériová čísla 174041–174180)
 • 360–1 200 mm f/11 ED (sériová čísla 174031–174127)
 • 200–600 mm f/9,5 (sériová čísla 280001–300490)
 • AF objektivy pro F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF telekonvertor TC-16)
 • PC 28 mm f/4 (sériové číslo 180900 nebo nižší)
 • PC 35 mm f/2,8 (sériová čísla 851001–906200)
 • PC 35 mm f/3,5 (starý typ)
 • Reflex 1 000 mm f/6,3 (starý typ)
 • Objektivy NIKKOR-H Auto 2,8 cm f/3,5 (28 mm f/3,5) se sériovými čísly nižšími než 362000
 • Objektivy NIKKOR-S Auto 3,5 cm f/2,8 (35 mm f/2,8) se sériovými čísly nižšími než 928000
 • Objektiv NIKKOR-S Auto 5 cm f/2 (50 mm f/2)
 • Objektivy NIKKOR-Q Auto 13,5 cm f/3,5 (135 mm f/3,5) se sériovými čísly nižšími než 753000
 • Micro-NIKKOR 5,5 cm f/3,5
 • Medical-NIKKOR Auto 200 mm f/5,6
 • Auto NIKKOR Telephoto-Zoom 85–250 mm f/4–4,5
 • Auto NIKKOR Telephoto-Zoom 200–600mm f/9,5–10,5

Použití adaptéru bajonetu

 • Při použití adaptéru v kombinaci s objektivem NIKKOR s bajonetem Nikon F nemusí pracovat očekávaným způsobem automatické zaostřování. Pokud má fotoaparát problém se zaostřením, vyberte režim činnosti zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole a vyberte střední zaostřovací pole, nebo zaostřete manuálně.
 • V kombinaci s některými objektivy nemusí pracovat očekávaným způsobem funkce redukce vibrací nebo může vést k vinětaci či úbytku osvětlení v okrajových částech obrazového pole.

Bezpečnostní opatření pro použití

 • Při použití adaptéru v kombinaci s objektivy o hmotnosti nad 1 300 g podpírejte při držení fotoaparátu objektiv a nepoužívejte popruh fotoaparátu. Nebudete-li dbát těchto upozornění, může dojít k poškození upevňovacího bajonetu fotoaparátu.
 • Při použití teleobjektivů vybavených prstencem se stativovým závitem upevňujte stativ ke stativovému závitu na prstenci objektivu namísto k stativovému závitu na adaptéru.
 • Kontakty CPU a signálové kontakty objektivu udržujte v čistotě.
 • Adaptér udržujte v suchu. Vytvoření koroze na vnitřních mechanismech přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.
 • Ponechání adaptéru na extrémně horkém místě může způsobit poškození nebo deformaci součástí vyrobených z vyztuženého plastu.

Péče o adaptér

 • Nedotýkejte se vnitřních částí adaptéru bajonetu. K odstranění prachu použijte ofukovací balónek nebo měkký štěteček, přičemž dávejte pozor, abyste neotřeli nebo nepoškrábali vnitřní část adaptéru.
 • Při čištění adaptéru použijte k odstranění prachu a nečistot ofukovací balónek a poté adaptér opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem.
 • K čištění adaptéru nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, jako jsou ředidla nebo benzín.
 • Nebudete-li adaptér delší dobu používat, uložte jej na suchém a chladném místě, abyste zamezili výskytu plísní a koroze. Adaptér neskladujte na přímém slunečním světle ani společně s přípravky proti molům, jako je naftalín nebo kafr.

Příslušenství

Dodávané příslušenství

 • Krytka těla BF-1B
 • Zadní krytka objektivu LF-N1

Specifikace

Typ Adaptér bajonetu
Podporované fotoaparáty Kompaktní fotoaparáty s výměnnými objektivy s bajonetem Nikon Z
Rozměry Průměr cca 70 mm (bez výstupků) × 80 mm
Hmotnost Cca 135 g

Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit vzhled, specifikace a výkon tohoto výrobku.