„Snímací režim“ určuje, co se stane při stisknutí tlačítka spouště. Chcete-li vybrat snímací režim, podržte stisknuté tlačítko c (E) a otáčejte hlavním příkazovým voličem. Při vybrané požadované možnosti stiskněte tlačítko J; vybraná možnost je indikována symboly na obrazovce provozních informací a kontrolním panelu.

Monitor

Kontrolní panel

V režimu fotografování jsou k dispozici následující možnosti.

Možnost Popis
U Jednotlivé snímky Fotoaparát při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden snímek.
V Pomalé sériové snímání Během podržení tlačítka spouště ve stisknuté poloze pořizuje fotoaparát snímky frekvencí 1–5 snímků za sekundu. Snímací frekvenci lze vybrat otáčením pomocného příkazového voliče při vybrané možnosti Pomalé sériové snímání v menu snímacích režimů.
W Rychlé sériové snímání Během podržení tlačítka spouště ve stisknuté poloze pořizuje fotoaparát snímky frekvencí až přibližně 5,5 snímků za sekundu.
X Rychlé sériové snímání (rozšířené) Během držení tlačítka spouště v poloze stisknutí až na doraz fotografuje fotoaparát frekvencí až cca 9 snímků za sekundu (Z 7) nebo 12 snímků za sekundu (Z 6). Nelze použít volitelné blesky. Redukce blikání obrazu nemá žádný účinek.
E Samospoušť Pořizování snímků s použitím samospouště (0 Samospoušť).

Obrazovka provozních informací

V režimu pomalého a rychlého sériového snímání je zobrazení aktualizováno v reálném čase během fotografování.

Snímací frekvence

Snímací frekvence se mění v závislosti na nastavení fotoaparátu. V tabulce níže jsou uvedeny přibližné maximální snímací frekvence při různých nastaveních.

Snímací režimy Kvalita obrazu Barevná (bitová)
hloubka
Bezhlučné fotografování
Vypnuto Zapnuto
Pomalé sériové snímání JPEG/TIFF 5 sn./s

Z 7: 4 sn./s

Z 6: 4,5 sn./s

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 3,5 sn./s

Z 6: 4 sn./s

Rychlé sériové snímání JPEG/TIFF 5,5 sn./s

Z 7: 4 sn./s

Z 6: 4,5 sn./s

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 5 sn./s

Z 6: 5,5 sn./s

Z 7: 3,5 sn./s

Z 6: 4 sn./s

Rychlé sériové snímání
(rozšířené)
JPEG/TIFF

Z 7: 9 sn./s

Z 6: 12 sn./s

Z 7: 8 sn./s

Z 6: 12 sn./s

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 8 sn./s

Z 6: 9 sn./s

Z 7: 6,5 sn./s

Z 6: 8 sn./s

Rychlé sériové snímání (rozšířené)

V závislosti na nastavení fotoaparátu se může během každé série skokově měnit expozice. Tomu lze zabránit aktivací expoziční paměti (0 Blokování zaostření a expoziční paměť).

Vyrovnávací paměť

Fotoaparát je vybaven vyrovnávací pamětí pro dočasné uložení snímků, která umožňuje pokračovat ve fotografování během ukládání snímků na paměťovou kartu. Během namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se v místě indikace počtu zbývajících snímků zobrazuje přibližný počet snímků, které lze při stávajícím nastavení uložit do vyrovnávací paměti.

Monitor

Kontrolní panel

Během ukládání snímků na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu. V závislosti na snímacích podmínkách a výkonnosti paměťové karty může trvat uložení snímků od několika sekund do několika minut. Dokud kontrolka přístupu na paměťovou kartu nezhasne, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie. Pokud vypnete fotoaparát v okamžiku, kdy ve vyrovnávací paměti zbývají data, nevypne se napájení až do uložení všech snímků z vyrovnávací paměti. Dojde-li k vybití baterie v okamžiku, kdy jsou ve vyrovnávací paměti přítomné snímky, zablokuje se závěrka a snímky se uloží na paměťovou kartu.

V režimu videosekvencí můžete vybrat operaci prováděnou při stisknutí tlačítka spouště (0 Záznam videosekvencí (režim b)).

Možnost Popis
U Jednotlivé snímky Fotoaparát při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden snímek. Bez ohledu na vybranou možnost lze v rámci každé videosekvence pořídit nejvýše 50 snímků.
c Sériové snímání Při podržení tlačítka spouště v poloze stisknutí až na doraz pořizuje fotoaparát snímky po dobu až 3 (Z 7) nebo 2 (Z 6) sekund. Snímací frekvence se mění v závislosti na možnosti vybrané v položce Vel. obrazu/snímací frekv. v menu videosekvencí. Během probíhajícího záznamu videosekvence lze pořizovat pouze jednotlivé snímky.

Samospoušť

V režimu samospouště se stisknutím tlačítka spouště spustí časovač a po jeho doběhnutí je pořízen snímek.

 1. Vyberte režim samospouště.

  Podržte stisknuté tlačítko c (E) a otáčením hlavního příkazového voliče vyberte možnost E (samospoušť).

 2. Vyberte zpoždění závěrky.

  Otáčením pomocného příkazového voliče vyberte zpoždění závěrky a stiskněte tlačítko J.

 3. Vytvořte kompozici snímku a zaostřete.

  Pokud je vybrán zaostřovací režim AF-S, nespustí se samospoušť v případě, že fotoaparát není schopen zaostřit.

 4. Spusťte samospoušť.

  Stisknutím tlačítka spouště až na doraz spusťte samospoušť. Na zobrazovači se zobrazí symbol E a začne blikat kontrolka samospouště. Blikání kontrolky se zastaví dvě sekundy před expozicí snímku.

Pořízení více snímků

Pomocí uživatelské funkce c2 (Samospoušť) můžete vybrat počet snímků pořízených po dokončení běhu samospouště a interval mezi nimi.