Pokud chcete povolit elektronickou závěrku a eliminovat hluk a vibrace způsobené chodem mechanické závěrky, vyberte možnost Zapnuto v položce Bezhlučné fotografování v menu fotografování. Bez ohledu na nastavení vybrané v položce Možnosti pípnutí v menu nastavení nezazní žádné pípnutí při zaostření fotoaparátu nebo během odpočítávání samospouště. Mějte na paměti, že elektronická závěrka se použije bez ohledu na možnost vybranou v uživatelské funkci d5 (Typ závěrky).

Aktivní režim bezhlučného fotografování je indikován symbolem. V jiných snímacích režimech než Rychlé sériové snímání (rozšířené) se při spuštění závěrky krátce ztmaví zobrazovač jako signál, že došlo k pořízení snímku.

Povolení režimu bezhlučného fotografování změní snímací frekvence režimů sériového snímání (0 Snímací frekvence) a zakáže některé funkce včetně blesku, redukce šumu pro dlouhé expozice a redukce blikání.

Bezhlučné fotografování

Výběr možnosti Zapnuto v položce Bezhlučné fotografování ztlumí zvuk závěrky, ale to nezbavuje fotografy nutnosti respektovat soukromí objektů a jejich práva týkající se zachycení na snímcích. Přestože je zvuk mechanické závěrky ztlumen, mohou být slyšet ostatní zvuky – například během automatického zaostřování, při nastavování clony, resp. při stisknutí tlačítka G nebo K v okamžiku, kdy je vybrána jiná možnost než Vypnuto v položce Redukce vibrací. Při použití režimu bezhlučného fotografování může být na zobrazovači a na výsledných snímcích pořízených pod zářivkovým osvětlením, osvětlením rtuťovými nebo sodíkovými výbojkami či při pohybu fotoaparátu nebo objektu během fotografování viditelné blikání obrazu, proužkování nebo zkreslený obraz. Mohou se také objevit zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a světlé skvrny. V některých oblastech obrazového pole obsahujících blikající reklamy a další přerušované světelné zdroje, resp. v případě krátkodobého osvětlení objektu bleskem nebo jiným jasným a krátkodobým zdrojem světla se mohou zobrazit světlé oblasti nebo proužky.