Pomocí níže uvedených kroků nasaďte volitelný blesk na fotoaparát a fotografujte s použitím blesku.

 1. Nasaďte blesk do sáněk pro upevnění příslušenství.

  Podrobnosti naleznete v návodu dodávaném s bleskem.

  Používejte výhradně zábleskové příslušenství společnosti Nikon

  Používejte výhradně blesky společnosti Nikon. Záporné napětí nebo napětí nad 250 V přivedené do sáněk pro upevnění příslušenství fotoaparátu nejenže zamezí správné činnosti zařízení, ale rovněž poškodí synchronizační obvody fotoaparátu nebo blesku.

 2. Zapněte fotoaparát a blesk.

  Blesk se začne nabíjet; po dokončení nabíjení blesku se zobrazí indikace připravenosti k záblesku (c).

 3. Upravte nastavení blesku.

  Vyberte režim řízení záblesku (0 Zábleskový režim) a zábleskový režim (0 Zábleskové režimy).

 4. Nastavte čas závěrky a clonu.

 5. Exponujte.

Čas závěrky

Čas závěrky lze při použití volitelných blesků nastavovat následovně:

Režimy Čas závěrky
b Nastavuje automaticky fotoaparát (1/200 s – 1/60 s)
P, A Nastavuje automaticky fotoaparát (1/200 s – 1/60 s) *
S Nastavuje uživatel (1/200 s – 30 s)
M Nastavuje uživatel (1/200 s – 30 s, Bulb, Time)

Časy závěrky lze při použití zábleskových režimů Synchronizace s dlouhými časy, Synchronizace s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu a Synchronizace s dlouhými časy včetně redukce efektu červených očí nastavovat až do hodnoty 30 s.