Při prvním zobrazení menu je automaticky vybrána položka pro nastavení jazyka v menu nastavení. Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu.

 1. Zapněte fotoaparát.

  Otočte hlavní vypínač do polohy ON.

 2. V menu nastavení vyberte položku Jazyk (Language).

  Stisknutím tlačítka G zobrazte menu fotoaparátu, v menu nastavení vyberte položku Jazyk (Language) a stiskněte tlačítko 2 (informace o použití menu viz „Tlačítko G“, 0 Tlačítko G ).

 3. Vyberte jazyk.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko J (dostupnost jazyků se mění v závislosti na zemi nebo regionu zakoupení fotoaparátu).

 4. Vyberte položku Časové pásmo a datum.

  Vyberte položku Časové pásmo a datum a stiskněte tlačítko 2.

 5. Výběr časového pásma.

  Vyberte položku Časové pásmo a zvolte vaše aktuální časové pásmo (zobrazovač ukazuje vybraná města ve zvoleném časovém pásmu a rozdíl mezi časem ve zvoleném časovém pásmu a časem UTC). Stisknutím tlačítka J uložte změny a vraťte se do menu Časové pásmo a datum.

 6. Zapněte nebo vypněte letní čas.

  Vyberte položku Letní čas, potom vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte tlačítko J. Výběrem možnosti Zapnuto se hodiny posunou o jednu hodinu dopředu.

 7. Nastavte hodiny.

  Vyberte položku Datum a čas a pomocí multifunkčního voliče nastavte hodiny. Po nastavení hodin na aktuální hodnoty data a času stiskněte tlačítko J (mějte na paměti, že fotoaparát využívá hodiny s 24hodinovým režimem).

 8. Vyberte formát data.

  Chcete-li vybrat pořadí zobrazení roku, měsíce a dne, vyberte položku Formát data, potom vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J.

 9. Vraťte se do režimu fotografování.

  Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Symbol t („nenastavené hodiny“)

Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislým dobíjecím zdrojem energie, který se podle potřeby nabíjí, když je vložena hlavní baterie. Dva dny nabíjení postačí k napájení hodin po dobu přibližně jednoho měsíce. Pokud na zobrazovači bliká symbol t, hodiny byly resetovány a datum a čas zaznamenané na veškerých nově pořizovaných snímcích nebudou správné. V takovém případě použijte k nastavení správných hodnot data a času položku Časové pásmo a datum > Datum a čas v menu nastavení (0 Časové pásmo a datum).

SnapBridge

Pomocí aplikace SnapBridge můžete synchronizovat hodiny fotoaparátu s hodinami chytrého telefonu nebo tabletu (chytrého zařízení). Podrobné informace viz on-line nápověda k aplikaci SnapBridge.