Ve výchozím nastavení se v menu i pro režim videoskvencí zobrazují následující položky.

„Stejné nast. jako pro fotogr.“

Pokud je vybrána možnost Stejné nast. jako pro fotogr. v položce Předvolby Picture Control, Vyvážení bílé barvy, Active D-Lighting nebo Redukce vibrací v menu videosekvencí, zobrazí se v levém horním rohu menu i symbol h, který značí, že možnosti vybrané pro tato nastavení v režimu fotografování platí rovněž pro režim videosekvencí, a naopak.

Předvolby Picture Control

Tyto položka slouží k výběru předvolby Picture Control pro záznam videosekvencí. Další informace viz „Předvolby Picture Control“ (0 Předvolby Picture Control).

Vyvážení bílé barvy

Tato položka slouží k nastavení vyvážení bílé barvy pro záznam videosekvencí. Další informace viz „Vyvážení bílé barvy“ (0 Vyvážení bílé barvy, Vyvážení bílé barvy).

Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa

Tato položka slouží k volbě velikosti obrazu (v pixelech) a snímací frekvence videosekvencí. K dispozici jsou rovněž dvě volitelné možnosti pro nastavení Kvalita videa: Vysoká (indikovaná symboly velikosti obrazu/snímací frekvence s hvězdičkou „m“) a Normální. Tyto položky společně ovlivňují maximální datový tok, jak je znázorněno v následující tabulce.

Vel. obrazu/snímací frekv. 1 Max. datový tok (Mb/s) Max. doba záznamu
Vysoká Normální
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 144 2 29 min 59 s 4
s 3840×2160 (4K UHD); 25p
t 3840×2160 (4K UHD); 24p
w 1920×1080; 120p 3
x 1920×1080; 100p 3
y/y 1920×1080; 60p 56 28
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p 28 14
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (zpomal. záz.) 3 36  2 3 min
B 1920 × 1080; 25p ×4 (zpomal. záz.) 3
C 1920 × 1080; 24p ×5 (zpomal. záz.) 3 29

Skutečné snímací frekvence pro hodnoty uváděné jako 120p, 60p, 30p a 24p jsou 119,88 sn./s, 59,94 sn./s, 29,97 sn./s a 23,976 sn./s.

Položka Kvalita videa je pevně nastavena na možnost Vysoká.

Obrazové pole je pevně nastaveno na DX (Z 7) nebo FX (Z 6); při použití automatické volby zaostřovacích polí jako režimu činnosti zaostřovacích polí není povolena detekce tváří.

Každá videosekvence může být zaznamenána v rámci až 8 souborů, z nichž každý má velikost až 4 GB. Počet souborů a délka každého souboru se mění v závislosti na možnostech vybraných v položkách Vel. obrazu/snímací frekv. a Kvalita videa. Videosekvence zaznamenané na paměťové karty naformátované ve fotoaparátu však budou v případě karet s kapacitou nad 32 GB zaznamenány bez ohledu na jejich velikost jako jeden soubor.

Aktuálně vybraná možnost je zobrazena symbolem na zobrazovači.

Zpomalené videosekvence

Chcete-li zaznamenávat němé zpomalené videosekvence, vyberte možnost „zpomalený záznam“ v nastavení Vel. obrazu/snímací frekv. Zpomalené videosekvence jsou zaznamenávány při 4násobku nebo 5násobku jmenovité frekvence a jsou přehrávány při jmenovité frekvenci. Například videosekvence pořízené při nastavení 1920×1080; 30p ×4 (zpomal. záz.), jsou zaznamenávány snímací frekvencí přibližně 120 sn./s a přehrávány frekvencí přibližně 30 sn./s, což znamená že 10 s záznamu produkuje přibližně 40 s stopáže.

  Přibližně 10 s
Záznam
Přehrávání
  Přibližně 40 s

Níže jsou uvedeny frekvence záznamu a přehrávání.

Vel. obrazu/snímací frekv. Použitá snímací frekvence Normální
A 1920×1080; 30p ×4 (zpomal. záz.) 120p (119,88 sn./s) 30p (29,97 sn./s)
B 1920×1080; 25p ×4 (zpomal. záz.) 100p (100 sn./s) 25p (25 sn./s)
C 1920×1080; 24p ×5 (zpomal. záz.) 120p (119,88 sn./s) 24p (23,976 sn./s)

Zpomalené videosekvence

Funkce, jako je redukce blikání obrazu, elektronická redukce vibrací a výstup časového kódu, nelze při výběru možnosti „zpomalený záznam“ použít.

Citlivost mikrofonu

Tato položka zapíná a vypíná vestavěný nebo externí mikrofon, resp. upravuje citlivost mikrofonu. Pro automatickou regulaci citlivosti mikrofonu vyberte možnost bA, pro vypnutí záznamu zvuku vyberte možnost Vypnutý mikrofon; rovněž můžete nastavit citlivost mikrofonu manuálně výběrem hodnoty v rozmezí b1b20 (čím vyšší hodnota, tím vyšší citlivost).

Při použití jiných nastavení než bA je aktuálně vybraná možnost zobrazena symbolem na zobrazovači.

Pokud se úroveň zvuku zobrazuje červeně, je hlasitost příliš vysoká. Snižte citlivost mikrofonu.

Symbol 2

Filmy zaznamenané při vypnutém mikrofonu jsou označeny v režimu přehrávání jednotlivých snímků a videosekvencí symbolem 2.

Volba obrazového pole

Tato položka slouží k výběru velikosti plochy obrazového snímače použité pro záznam videosekvencí. Chcete-li pořizovat „videosekvence s obrazovým polem založeným na formátu FX“, vyberte možnost FX, chcete-li pořizovat „videosekvence s obrazovým polem založeným na formátu DX“, vyberte možnost DX. Rozdíly mezi těmito dvěma formáty jsou zobrazeny na ilustraci.

FX   DX

Rozměry zaznamenané oblasti se liší podle velikosti obrazu:

Formát Velikost obrazu Zaznamenaná oblast (přibližná)
Z 7 Z 6
Formát videosekvencí založený na formátu FX 3 840 × 2 160 35,9 × 20,2 mm
1 920 × 1 080 35,8 × 20,1 mm 35,9 × 20,1 mm
Formát videosekvencí založený na formátu DX 3 840 × 2 160 23,5 × 13,2 mm 23,4 × 13,2 mm
1 920 × 1 080 23,4 × 13,1 mm

Aktuálně vybraná možnost je zobrazena symbolem na zobrazovači.

Měření expozice

Tato položka určuje způsob, jakým fotoaparát nastavuje expozici v režimu videosekvencí. Další informace viz „Měření expozice“ (0 Měření expozice), ale mějte na paměti, že bodové měření není k dispozici.

Připojení Wi-Fi

Tato položka povoluje nebo zakazuje připojení Wi-Fi. Další informace viz „Připojení Wi-Fi“ (0 Připojení Wi-Fi).

Active D-Lighting

Tato položka umožňuje vybrat nastavení funkce Active D-Lighting pro režim videosekvencí. Další informace naleznete v části „Active D-Lighting“ (0 Active D-Lighting). Mějte na paměti, že pokud je vybrána možnost Stejné nast. jako pro fotogr. v položce Active D-Lighting v menu videosekvencí a možnost Automaticky v menu fotografování, budou videosekvence pořizovány s nastavením rovnocenným nastavení Normální.

Elektronická redukce vibrací

Chcete-li povolit elektronickou redukci vibrací v režimu videosekvencí, vyberte možnost Zapnuto. Elektronická redukce vibrací není k dispozici při velikostech obrazu 1920×1080; 120p, 1920×1080; 100p a 1920×1080 (zpomal. záz.). Mějte na paměti, že při zapnuté elektronické redukci vibrací je redukován obrazový úhel, což lehce zdánlivě prodlouží ohniskovou vzdálenost, a že nejvyšší citlivost pro záznam videosekvencí je limitována hodnotou ISO 25600 (Z 7) nebo 51200 (Z 6).

Při použití možnosti Zapnuto se na zobrazovači zobrazí symbol.

Redukce vibrací

Tato položka slouží k výběru možností redukce vibrací pro režim videosekvencí. Další informace naleznete v části „Redukce vibrací“ (0 Redukce vibrací).

Režimy činnosti zaostř. polí

Tato položka určuje způsob výběru zaostřovacích polí fotoaparátem při povoleném automatickém zaostřování v režimu videosekvencí. Další informace naleznete v části „Režimy činnosti zaostřovacích polí“ (0 Režimy činnosti zaostřovacích polí).

Možnost
d Jednotlivá zaostřovací pole
f Velkoplošná zaostřov. pole (S)
g Velkoplošná zaostřov. pole (L)
h Aut. volba zaostř. polí

Zaostřovací režim

Tato položka určuje způsob zaostřování fotoaparátu v režimu videosekvencí. Další informace naleznete v části „Výběr zaostřovacího režimu“ (0 Volba zaostřovacího režimu).

Možnost
AF-S Jednorázové zaostření
AF-C Kontinuální zaostřování
AF-F Nepřetržité zaostřování
MF Manuální zaostřování