Vybrané snímky mohou být ohodnoceny nebo označeny jako určené pro pozdější vymazání. Hodnocení lze zobrazit rovněž v aplikacích Capture NX-D a ViewNX-i. Chráněné snímky nelze ohodnotit.

 1. Vyberte snímek.

  Stisknutím tlačítka K spusťte přehrávání a zobrazte snímek, který chcete ohodnotit.

 2. Zobrazte menu i.

  Stisknutím tlačítka i zobrazte menu i.

 3. Vyberte položku Hodnocení.

  Vyberte položku Hodnocení a stiskněte tlačítko J.

 4. Vyberte hodnocení.

  Otáčením hlavního příkazového voliče vyberte hodnocení z nula až pěti hvězdiček nebo vyberte symbol d pro označení snímku jako určeného pro pozdější vymazání. Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.