Podržením stisknutého tlačítka S a otáčením hlavního příkazového voliče se upravuje nastavení citlivosti fotoaparátu k působení světla v závislosti na množství dostupného světla. Aktuální nastavení se zobrazuje na obrazovce provozních informací a kontrolním panelu. Vybírejte nastavení v rozmezí ISO 64 až ISO 25600 (resp. v případě fotoaparátu Z 6 v rozmezí ISO 100 až ISO 51200); pro zvláštní případy jsou k dispozici rovněž nastavení o 0,3 až 1 EV pod nejnižší z uvedených hodnot a nastavení o 0,3 až 2 EV nad nejvyšší z uvedených hodnot. Režim b nabízí doplňkovou možnost ISO-A (automaticky).

Tlačítko S

Hlavní příkazový volič

Citlivost ISO

Čím vyšší je citlivost ISO, tím menší množství světla je nutné pro expozici snímku – s rostoucí citlivostí lze tedy používat kratší časy závěrky nebo větší zaclonění. Zároveň však narůstá pravděpodobnost výskytu obrazového šumu (náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů, závoje nebo proužků). Riziko obrazového šumu se výrazně zvyšuje zejména při nastaveních v rozmezí Hi 0,3Hi 2.

Hi 0,3 – Hi 2

Nastavení Hi 0,3Hi 2 odpovídají citlivostem ISO o 0,3–2 EV nad nejvyšší nastavitelnou číselnou hodnotou. Nastavení Hi 0,3 je ekvivalentní citlivosti ISO 32000 (Z 7) nebo 64000 (Z 6), nastavení Hi 2 je ekvivalentní citlivosti ISO 102400 (Z 7) nebo 204800 (Z 6).

Lo 0,3 – Lo 1

Nastavení Lo 0,3Lo 1 odpovídají citlivostem ISO o 0,3–1 EV pod nejnižší nastavitelnou číselnou hodnotou. Nastavení Lo 0,3 je ekvivalentní citlivosti ISO 50 (Z 7) nebo 80 (Z 6), nastavení Lo 1 je ekvivalentní citlivosti ISO 32 (Z 7) nebo 50 (Z 6). Tato nastavení umožňují používat menší zaclonění nebo delší časy závěrky za vysoké hladiny osvětlení. Nejvyšší jasy mohou vykazovat ztráty detailů; ve většině případů se doporučují citlivosti ISO počínaje nejnižší nastavitelnou číselnou hodnotou.

Automatická regulace citlivosti ISO

V režimech P, S, A a M lze podržením tlačítka S ve stisknuté poloze a otáčením pomocného příkazového voliče povolit nebo zakázat automatickou regulaci citlivosti ISO. Pokud je povolena automatická regulace citlivosti ISO, upraví se citlivost ISO automaticky, pokud nelze dosáhnout optimální expozice při hodnotě vybrané tlačítkem S a hlavním příkazovým voličem. Aby se zamezilo nastavení příliš vysoké citlivosti ISO, můžete vybrat pomocí položky Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost v menu fotografování horní limit citlivosti z hodnot ISO 100 (Z 7) nebo 200 (Z 6) až Hi 2.

Pomocný příkazový volič

Tlačítko S

Pokud je povolena automatická regulace citlivosti ISO, na obrazovce provozních informací se zobrazuje nápis ISO AUTO a na kontrolním panelu ISO-A. Pokud je citlivost upravena oproti hodnotě vybrané uživatelem, zobrazuje se na zobrazovači upravená hodnota.

Monitor

Kontrolní panel

Automatická regulace citlivosti ISO

Pokud je citlivost ISO vybraná uživatelem vyšší při povolené automatické regulaci citlivosti ISO než citlivost vybraná v položce Nejvyšší citlivost, použije se jako maximální hodnota citlivosti hodnota vybraná uživatelem. Při použití blesku jsou časy závěrky omezeny na hodnoty v rozmezí času vybraného v uživatelské funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk) a času vybraného v uživatelské funkci e2 (Čas záv. pro práci s bleskem).