Fotoaparát je schopen zobrazovat informace o blesku v případě blesků SB-5000 a SB-500 upevněných do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu a konfigurovaných jako blesk Master pro optické AWL, stejně jako v případě blesků Remote řízených pomocí rádiového AWL prostřednictvím dálkového ovládání WR-R10. Informace o blesku lze zobrazit na zobrazovači fotoaparátu stisknutím tlačítka DISP v režimu fotografování (0 Tlačítko DISP ). Zobrazované informace se liší v závislosti na zábleskovém režimu.

Skupina blesků

1 Indikace připravenosti k záblesku 1
2

Řízení záblesku pro blesky Remote

Indikace synchronizace FP

3 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
4

Režim řízení záblesku pro skupinu blesků 3

Zábleskový režim pro skupinu blesků

Výkon záblesku/korekce zábleskové expozice

5 Kanál 2
6 Režim propojení 4

Zobrazuje se po dosažení připravenosti všech blesků při rádiovém AWL.

Optické AWL je označeno symbolem Y, rádiové AWL symbolem Z, společné optické a rádiové AWL symboly Y a Z. Kanál optického AWL pro společné optické a rádiové AWL se zobrazuje pouze v případě použití blesku SB-500 jako blesku Master.

Při společném použití optického a rádiového AWL se zobrazují symboly pro obě skupiny.

Zobrazuje se pouze při použití rádiového AWL nebo společného optického a rádiového AWL.

Zjednodušený režim bezdrátového ovládání

1 Indikace připravenosti k záblesku 1
2

Řízení záblesku pro blesky Remote

Indikace synchronizace FP

3 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
4 A : Poměr B
5 Korekce zábleskové expozice
6 Zábleskový režim (řízení záblesku) a výkon záblesku skupiny C
7 Kanál 2
8 Režim propojení 3

Zobrazuje se po dosažení připravenosti všech blesků při rádiovém AWL.

Optické AWL je označeno symbolem Y, rádiové AWL symbolem Z, společné optické a rádiové AWL symboly Y a Z. Kanál optického AWL pro společné optické a rádiové AWL se zobrazuje pouze v případě použití blesku SB-500 jako blesku Master.

Zobrazuje se pouze při použití rádiového AWL nebo společného optického a rádiového AWL.

Stroboskopický režim pro blesky Remote

1 Indikace připravenosti k záblesku 1
2 Řízení záblesku pro blesky Remote
3 Výkon záblesku
4 Režim řízení záblesku pro blesky Remote 2
5

Počet odpálených záblesků (Záblesky)

Frekvence

6 Stav skupiny (povolená/zakázaná)
7 Kanál 2
8 Režim propojení 3

Zobrazuje se po dosažení připravenosti všech blesků při rádiovém AWL.

Optické AWL je označeno symbolem Y, rádiové AWL symbolem Z, společné optické a rádiové AWL symboly Y a Z. Kanál optického AWL pro společné optické a rádiové AWL se zobrazuje pouze v případě použití blesku SB-500 jako blesku Master.

Zobrazuje se pouze při použití rádiového AWL nebo společného optického a rádiového AWL.

Informace o blesku a nastavení fotoaparátu

Obrazovka informací pro blesk zobrazuje vybraná nastavení fotoaparátu včetně expozičního režimu, času závěrky, clony a citlivosti ISO.

Změna nastavení blesku

Nastavení blesku lze změnit stisknutím tlačítka i na obrazovce informací pro blesk. Dostupné možnosti se liší podle typu blesku a zvoleného nastavení. Rovněž můžete odpálit zkušební záblesk.