Tato část návodu poskytuje výčet všech chybových hlášení a indikací zobrazovaných na kontrolním panelu a zobrazovači fotoaparátu.

Indikace

Následující indikace se zobrazují na kontrolním panelu a/nebo na zobrazovači fotoaparátu:

Indikace Problém Řešení
Zobrazovač fotoaparátu Kontrolní panel
H Baterie je téměř vybitá. Připravte si plně nabitou rezervní baterii.

H

(bliká)

Baterie je vybitá. Nabijte nebo vyměňte baterii.
Informace o baterii nejsou k dispozici. Baterii nelze použít. Kontaktujte autorizovaný servis Nikon.
Baterie není podporována. Použijte baterii Nikon.
Teplota baterie je vysoká. Vyjměte baterii a počkejte, až vychladne.
F–– Objektiv není správně nasazen. Zkontrolujte správné nasazení objektivu a vysunutí objektivů vybavených teleskopickým tubusem. Tato indikace se zobrazuje rovněž při nasazení objektivu bez CPU prostřednictvím adaptéru bajonetu, ale v takovém případě není nutná žádná akce.

Bulb

(bliká)

Čas Bulb je vybrán v režimu S. Změňte nastavení času závěrky nebo vyberte režim M.

Time

(bliká)

Čas Time je vybrán v režimu S.

Busy

(bliká)

Probíhá zpracování snímků. Vyčkejte dokončení zpracování snímků.

c

(bliká)

Byl odpálen záblesk na plný výkon; snímek může být podexponovaný. Zkontrolujte snímek na zobrazovači; je-li podexponovaný, upravte nastavení a opakujte expozici.
(Indikace expozice a času závěrky nebo clony bliká) Objekt je příliš jasný; snímek bude přeexponovaný.
 • Snižte citlivost ISO.
 • Použijte volitelný neutrální šedý (ND) filtr. V režimu:

  S Zkraťte čas závěrky

  A Zvolte větší zaclonění (vyšší clonové číslo)

Objekt je příliš tmavý; snímek bude podexponovaný.
 • Zvyšte citlivost ISO.
 • Použijte volitelný blesk. V režimu:

  S Prodlužte čas závěrky

  A Zvolte menší zaclonění (nižší clonové číslo)

Full

(bliká)

Nedostatek paměti pro záznam dalších snímků při aktuálním nastavení nebo překročení limitu číslování souborů/složek.
 • Nastavte nižší kvalitu nebo velikost obrazu.
 • Po zkopírování důležitých snímků do počítače nebo jiného zařízení vymažte snímky.
 • Vložte novou paměťovou kartu.

Err

(bliká)

Porucha fotoaparátu. Spusťte závěrku. Pokud závada přetrvává nebo se často opakuje, kontaktujte autorizovaný servis Nikon.

Chybová hlášení

Chybová hlášení na zobrazovači fotoaparátu jsou někdy doprovázena indikací na kontrolním panelu.

Chybové hlášení Kontrolní panel Problém Řešení
Není vložena paměťová karta. [–E–] Fotoaparát není schopen rozpoznat paměťovou kartu. Vypněte fotoaparát a zkontrolujte správné vložení paměťové karty.

K této paměťové kartě nelze přistupovat.

Vložte jinou kartu.

Card, Err

(bliká)

Chyba při přístupu na paměťovou kartu.
 • Použijte kartu schválenou společností Nikon.
 • Pokud závada přetrvává po opakovaném vyjmutí a vložení karty, může být karta poškozená. Kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis Nikon.
Nelze vytvořit novou složku. Po zkopírování důležitých snímků do počítače nebo jiného zařízení vymažte soubory nebo vložte novou paměťovou kartu.

Karta není naformátována.

Naformátujte kartu.

For

(bliká)

Paměťová karta nebyla naformátována pomocí fotoaparátu. Naformátujte paměťovou kartu nebo vložte novou paměťovou kartu.
Nelze spustit živý náhled. Čekejte. Vnitřní teplota fotoaparátu je vysoká. Dříve než znovu zahájíte fotografování nebo záznam videosekvence, vyčkejte ochlazení vnitřních obvodů fotoaparátu.
Složka neobsahuje žádné snímky. Na paměťové kartě nejsou žádné snímky, které by bylo možné zobrazit. Vložte paměťovou kartu obsahující zobrazitelné snímky.
Ve složkách vybraných pro přehrávání nejsou žádné snímky, které by bylo možné zobrazit. Pomocí položky Přehrávaná složka v menu přehrávání vyberte složku obsahující snímky, které lze zobrazit.
Soubor nelze zobrazit. Soubor byl upraven v počítači, neodpovídá standardům DCF nebo je porušený. Soubor nelze zobrazit na fotoaparátu.
Soubor nelze vybrat. Vybraný snímek nelze retušovat. Snímky vytvořené pomocí jiných zařízení nelze retušovat.
Videosekvenci nelze upravit. Vybranou videosekvenci nelze upravovat.
 • Videosekvence vytvořené pomocí jiných zařízení nelze upravovat.
 • Videosekvence musí mít délku minimálně dvě sekundy.
Zkontrolujte tiskárnu. Chyba tiskárny. Zkontrolujte tiskárnu. Pro pokračování vyberte možnost Pokračovat (je-li dostupná) *.
Zkontrolujte papír. Papír v tiskárně nemá zvolenou velikost. Vložte papír správné velikosti a vyberte možnost Pokračovat *.
Papír se zasekl. Papír je zablokovaný v tiskárně. Uvolněte papír a vyberte možnost Pokračovat *.
Došel papír. V tiskárně došel papír. Vložte papír vybraného rozměru a vyberte možnost Pokračovat *.
Zkontrolujte zdroj inkoustu. Chyba inkoustové náplně. Zkontrolujte inkoust. Pro pokračování vyberte možnost Pokračovat *.
Došel inkoust. V tiskárně došel inkoust. Doplňte inkoust a vyberte možnost Pokračovat *.

Další informace viz návod k obsluze tiskárny.