V jiných režimech než b lze použít korekci expozice k úpravě expozice oproti hodnotě doporučené fotoaparátem pro získání světlejších nebo tmavších snímků. K dispozici jsou hodnoty v rozmezí –5 EV (podexpozice) až +5 EV (přeexpozice) v krocích po 1/3 EV (pouze snímky; rozsah pro videosekvence je –3 až + 3 EV). Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší snímky a záporné hodnoty korekce produkují tmavší snímky.

−1 EV

Bez korekce expozice

+1 EV

Chcete-li nastavit korekci expozice, stiskněte tlačítko E a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.

Tlačítko E

Hlavní příkazový volič

Kontrolní panel

Při jiných hodnotách než ±0,0 zobrazuje fotoaparát po uvolnění tlačítka E symbol E (režim videosekvencí) nebo symbol E a indikaci expozice (režim fotografování). Aktuální hodnotu korekce expozice lze zkontrolovat stisknutím tlačítka E.

Monitor

Hledáček

Normální expozici lze obnovit nastavením korekce expozice na hodnotu ±0. Korekce expozice se nezruší vypnutím fotoaparátu.

Režim M

V režimu M ovlivňuje korekce expozice pouze indikaci expozice; čas závěrky a clona se nemění (citlivost ISO se však automaticky upraví podle hodnoty korekce expozice vybrané při povolení automatické regulace citlivosti ISO; 0 Automatická regulace citlivosti ISO). Indikaci expozice a aktuální hodnotu korekce expozice lze zobrazit stisknutím tlačítka E.

Fotografování s bleskem

Pokud se použije volitelný blesk, ovlivňuje korekce expozice úroveň zábleskové expozice i expozice trvalým světlem – mění tedy jas hlavního objektu i pozadí. Pomocí uživatelské funkce e3 (Kor. exp. při použití blesku) lze omezit účinky použití korekce expozice pouze na pozadí snímku.