Pomocí tlačítek X a W (Q) lze přepínat mezi přehráváním jednotlivých snímků a přehráváním náhledů snímků.

Přehrávání jednotlivých snímků

X 

 W (Q)

Přehrávání náhledů snímků

X 

 W (Q)

X 

 W (Q)

Přehrávání jednotlivých snímků

Stisknutím tlačítka K se na celé ploše zobrazovače zobrazí poslední pořízený snímek. Další snímky lze zobrazit stisknutím tlačítka 4 nebo 2; chcete-li zobrazit další informace k aktuálnímu snímku, stiskněte tlačítko 1 nebo 3, resp. stiskněte tlačítko DISP (0 Informace o snímku).

Přehrávání náhledů snímků

Chcete-li zobrazit více snímků současně, stiskněte tlačítko W (Q) během zobrazení snímku v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Počet zobrazených snímků se každým stisknutím tlačítka W (Q) zvyšuje mezi hodnotami 4, 9 a 72. Každým stisknutím tlačítka X se počet zobrazených snímků snižuje. Snímky vybírejte pomocí multifunkčního voliče.

Ovládání dotykem

Ovládání dotykem lze použít, pokud jsou snímky zobrazeny na monitoru (0 Přehrávání).

Otočení na výšku

Chcete-li snímky s orientací na výšku (portrétní orientace) zobrazovat na výšku, vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku v menu přehrávání.

Kontrola snímků

Je-li vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání, snímky se po expozici automaticky zobrazují (protože je fotoaparát v tomto případě již ve správné orientaci, snímky se v režimu kontroly snímků automaticky neotáčejí). Pokud je vybrána možnost Zapnuto (pouze monitor), snímky se nezobrazují v hledáčku. V režimech sériového snímání je zobrazování snímků zahájeno po skončení fotografování a zobrazí se první snímek aktuální série.