Pro fotografování v režimu b (Auto), plně automatickém režimu typu „zaměř a stiskni“, ve kterém je většina nastavení prováděna automaticky fotoaparátem podle aktuálních snímacích podmínek, postupujte podle následujících kroků.

Objektivy s teleskopickým tubusem

Objektivy s teleskopickým tubusem je třeba před použitím vysunout. Otáčejte zoomovým kroužkem objektivu vyobrazeným způsobem tak daleko, až zaklapne ve vysunuté poloze.

 1. Zapněte fotoaparát.

  Rozsvítí se monitor a kontrolní panel.

 2. Vyberte režim fotografování.

  Otočte volič fotografování/videosekvence do polohy C.

 3. Vyberte režim b.

  Stiskněte a podržte tlačítko aretace voliče expozičních režimů na horní straně fotoaparátu a otočte volič do polohy b.

  Volič expozičních režimů

  Tlačítko aretace voliče expozičních režimů

 4. Připravte si fotoaparát.

  Uchopte grip fotoaparátu pravou rukou a levou rukou podepřete tělo přístroje nebo objektiv. Lokty přitiskněte k tělu.

  Tvorba kompozice snímků v hledáčku

  Orientace na šířku (krajina)

  Orientace na výšku (portrét)

  Tvorba kompozice snímků na monitoru

  Orientace na šířku (krajina)

  Orientace na výšku (portrét)

 5. Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a prostřednictvím pomocného voliče nebo multifunkčního voliče umístěte zaostřovací pole na objekt.

  Zaostřovací pole

 6. Zaostřete.

  Chcete-li zaostřit, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny nebo stiskněte tlačítko AF-ON (pokud je objekt špatně osvětlený, může se rozsvítit pomocné světlo AF). Pokud je vybrán zaostřovací režim AF-S, zaostřovací pole se v případě, že je fotoaparát schopen zaostřit, zobrazí zeleně; pokud fotoaparát není schopen zaostřit, zaostřovací pole červeně bliká.

  Pomocné světlo AF

  Pokud pomocné světlo AF svítí, nezakrývejte jej.

 7. Exponujte.

  Plynule stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku (expozici snímku můžete provést rovněž dotykem monitoru: dotykem v místě objektu zaostříte a zdvihnutím prstu spustíte závěrku). Během zaznamenávání snímku na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu. Dokud kontrolka přístupu nezhasne a záznam není uložen, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie.

  Kontrolka přístupu na paměťovou kartu

Časovač pohotovostního režimu

Pokud není provedena po dobu přibližně 30 sekund žádná operace, zobrazení na zobrazovači na několik sekund ztmavne a poté se monitor, hledáček a kontrolní panel vypnou, aby se snížilo vybíjení baterie. Chcete-li znovu aktivovat zobrazovače, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Dobu nečinnosti před automatickým doběhnutím časovače pohotovostního režimu lze vybrat pomocí uživatelské funkce c3 (Zpoždění automat. vypnutí) > Časovač pohotovost. režimu.