Chcete-li zobrazit Moje menu, vyberte v menu fotoaparátu kartu O.

Položku MOJE MENU lze použít ke tvorbě a k úpravám uživatelského seznamu až 20 položek menu přehrávání, fotografování, videosekvencí, uživatelských funkcí, nastavení a retušování. Je-li třeba, lze zobrazit namísto menu „Moje menu“ menu „Poslední nastavení“.

Položky lze přidávat, mazat a měnit jejich uspořádání níže popsaným způsobem.

Přidání položek do menu Moje menu

 1. Vyberte položku Přidání položek.

  V menu Moje menu (O) vyberte položku Přidání položek a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte menu.

  Vyberte název menu obsahujícího položku, kterou chcete přidat, a stiskněte tlačítko 2.

 3. Vyberte položku menu.

  Vyberte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko J.

 4. Umístěte novou položku.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 posunujte novou položku nahoru a dolů v menu Moje menu. Stisknutím tlačítka J potvrďte přidání nové položky.

 5. Přidejte další položky.

  Položky, které se aktuálně zobrazují v menu Moje menu, jsou označeny zatržením. Položky označené symbolem V nelze vybrat. Opakováním kroků 1–4 vyberte další položky.

Mazání položek z menu Moje menu

 1. Vyberte položku Odebrání položek.

  V menu Moje menu (O) vyberte položku Odebrání položek a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte položky.

  Vyberte položky menu a stisknutím tlačítka 2 potvrďte nebo zrušte jejich výběr. Vybrané položky jsou označené zatržením.

 3. Vymažte vybrané položky.

  Stiskněte tlačítko J. Zobrazí se dialog pro potvrzení; opětovným stisknutím tlačítka J vymažte vybrané položky.

Mazání položek v menu Moje menu

Chcete-li vymazat aktuálně vybranou položku v menu Moje menu, stiskněte tlačítko O. Zobrazí se dialog pro potvrzení; opětovným stisknutím tlačítka O vymažte vybranou položku z menu Moje menu.

Uspořádání položek v menu Moje menu

 1. Vyberte položku Seřazení položek.

  V menu Moje menu (O) vyberte položku Seřazení položek a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte položku menu.

  Vyberte položku, kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko J.

 3. Umístěte položku.

  Pomocí tlačítek 1 a 3 přemístěte položku nahoru nebo dolů v menu Moje menu a stiskněte tlačítko J. Opakováním kroků 2–3 změňte umístění dalších položek.

 4. Vraťte se do menu Moje menu.

  Stisknutím tlačítka G se vraťte do menu Moje menu.

Poslední nastavení

Chcete-li zobrazit dvacet naposled použitých nastavení, vyberte možnost m POSLEDNÍ NASTAVENÍ v položce O MOJE MENU > Výběr karet.

 1. Vyberte položku Výběr karet.

  V menu Moje menu (O) vyberte položku Výběr karet a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte možnost m POSLEDNÍ NASTAVENÍ.

  Vyberte možnost m POSLEDNÍ NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko J. Název menu se změní z „MOJE MENU“ na „POSLEDNÍ NASTAVENÍ“.

Položky menu jsou přidávány na začátek menu posledních nastavení v pořadí, v jakém jsou používány. Chcete-li znovu zobrazit menu Moje menu, vyberte možnost O MOJE MENU v položce m POSLEDNÍ NASTAVENÍ > Výběr karet.

Odebrání položek z menu Poslední nastavení

Chcete-li odebrat položku z menu posledních nastavení, vyberte ji a stiskněte tlačítko O. Zobrazí se dialog pro potvrzení; pro odstranění vybrané položky stiskněte znovu tlačítko O.