Pro dálkové ovládání fotoaparátu z chytrého zařízení a stažení snímků z fotoaparátu použijte aplikaci SnapBridge.

Aplikace SnapBridge je k dispozici zdarma v internetovém obchodu Apple App Store ® nebo Google Play .

Pro získání nejnovějších informací o aplikaci SnapBridge navštivte webové stránky společnosti Nikon. Další informace o propojení s fotoaparátem a použití aplikace SnapBridge viz on-line nápověda aplikace SnapBridge.

Bezdrátová spojení

Informace o vytvoření bezdrátových spojení s počítači nebo chytrými zařízeními viz Příručka pro práci v síti dostupná na webové stránce Centrum stahování Nikon:

Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/cs/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/cs/products/493/Z_6.html