Před prvním fotografováním dokončete kroky uvedené v této kapitole.