Tato kapitola pokrývá základní nastavení pro fotografování a přehrávání.