Tato kapitola popisuje ovládací prvky, které lze použít při fotografování.