Fotoaparát lze používat s jedním nebo více blesky Remote (pokrokové bezdrátové osvětlení, AWL). Další informace o použití blesku upevněného do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu viz „Fotografování s bleskem na fotoaparátu“ (0 Fotografování s bleskem na fotoaparátu).

V této kapitole jsou operace zahrnující připojení příslušenství k fotoaparátu označeny symbolem C, operace zahrnující dálkově ovládané blesky jsou označeny symbolem f. Další informace týkající se blesků f viz návod dodávaný s bleskem.