Problémy s fotoaparátem můžete být schopni vyřešit pomocí níže uvedených kroků. Před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu Nikon postupujte podle uváděných řešení.

Krok 1

Zkontrolujte běžné problémy uvedené v následujících částech:

Krok 2

Vypněte fotoaparát a vyjměte baterii. Po uplynutí asi jedné minuty znovu vložte baterii a zapněte fotoaparát.

Pokud jste právě dokončili fotografování, vyčkejte před vyjmutím baterie minimálně jednu minutu, protože fotoaparát může stále zapisovat data na paměťovou kartu.

Krok 3

Vyhledejte webové stránky společnosti Nikon.

Informace o podpoře a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na webové stránce pro vaši zemi nebo oblast. Chcete-li stáhnout nejnovější firmware pro fotoaparát, navštivte:

Krok 4

Kontaktujte autorizovaný servis Nikon.

Obnovení výchozích nastavení

V závislosti na aktuálních nastaveních nemusí být dostupné některé položky menu a další funkce. Chcete-li získat přístup k položkám menu, které jsou zobrazeny šedě, nebo z jiných důvodů nedostupným funkcím, zkuste obnovit výchozí nastavení pomocí položky Reset všech nastavení v menu nastavení (0 Reset všech nastavení). Mějte však na paměti, že budou resetovány rovněž profily bezdrátových sítí, informace o autorském právu a další uživatelem vložené údaje. Před provedením resetu doporučujeme uložit nastavení pomocí položky Uložení/načtení nastavení v menu nastavení.