สามารถใช้กล้องร่วมกับชุดแฟลชรีโมตหนึ่งชุดขึ้นไป (การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย หรือ AWL) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดแฟลชที่ติดตั้งกับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง โปรดดู “การถ่ายภาพโดยเปิดแฟลชในตัวกล้อง” (0 การถ่ายภาพโดยเปิดแฟลชในตัวกล้อง)

ในบทนี้ การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อกับกล้องจะแสดงด้วย C การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับชุดแฟลชรีโมตจะแสดงด้วย f สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ f โปรดดูคู่มือที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช