Изтрийте множество снимки. За повече информация вижте „Изтриване на множество снимки“ ( Изтриване на множество снимки ).

опция

Описание

Q

[ Избрани снимки ]

Изтриване на избрани снимки.

d

[ Кандидати за заличаване ]

Изтриване на снимки с оценка d (кандидат за изтриване).

i

[ Снимки, заснети на избрани дати ]

Изтрийте всички снимки, направени на избрани дати.

R

[ Всички снимки ]

Изтрийте всички снимки в папката, избрана в момента за [ Папка за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане.

  • Ако са поставени две карти с памет, можете да изберете картата, от която да се изтриват снимките.