Изберете дали снимките да се показват автоматично веднага след заснемането.

опция

Описание

[ Включено ]

Снимките се появяват на текущо избрания дисплей (монитор или визьор), докато се правят.

  • Когато [ Приоритет на визьора ] е избрано за режим на монитор, най-новата снимка ще се покаже на монитора, когато отделите окото си от визьора.

[ Вкл. (само монитор) ]

Снимките се показват след заснемане само когато мониторът се използва за кадриране на снимки. Картините не се показват във визьора, когато [ Само визьор ] е избрано за режим на монитор.

[ Изключено ]

Снимките могат да се разглеждат само чрез натискане на бутона K