Изберете дали да изтриете копие на снимка, записана на двете карти с памет с [ Архивиране ] или опция за двоен формат ([ RAW слот 1 - JPEG слот 2 ] или [ JPEG слот 1 - JPEG слот 2 ]), избрана за [ Играна роля чрез карта в слот 2 ] в менюто за заснемане на снимки също изтрива оставащото копие.

опция

Описание

[ Да (изисква се потвърждение) ]

Преди да изтриете едно копие, ще бъдете подканени да изберете дали да изтриете другото. За да изберете опцията, маркирана по подразбиране, натиснете 2 .

[ Да ]

Винаги се избира [ Същите снимки на 1 и 2 ]; избирането на [ Да ] в диалоговия прозорец за потвърждение изтрива и двете копия.

[ Не ]

Показаният диалогов прозорец за потвърждение е същият като този за картини, за които не съществува второ копие. Изтриването на текущата снимка не изтрива копието.