Когато е избран [ ON ], „високите“ (портретна ориентация) снимки ще бъдат автоматично завъртяни за показване по време на възпроизвеждане.

Внимание: Завъртете високо

Снимките не се завъртат автоматично по време на преглед на снимки, дори когато [ ON ] е избрано за [ Rotate tall ].