Изберете дали снимката, показвана веднага след заснемането на серия от снимки в непрекъснат режим, е първата или последната снимка в серия.

  • Тази опция влиза в сила само когато [ Off ] е избрано за [ Picture review ] в менюто за възпроизвеждане.

1

Най-скорошни снимки (серия)

2

Показва се, ако е избрано [ First picture in burst ].

3

Показва се, ако е избрано [ Последна снимка в серия ].