Изберете папка за възпроизвеждане.

опция

Описание

(Име на папка)

Снимките във всички папки с избраното име ще бъдат видими по време на възпроизвеждане. Папките могат да бъдат преименувани с помощта на опцията [ Папка за съхранение ] > [ Преименуване ] в менюто за заснемане на снимки.

[ всички ]

Снимките във всички папки ще бъдат видими по време на възпроизвеждане.

[ Актуално ]

По време на възпроизвеждане ще се виждат само снимки в текущата папка.