Изберете снимката, показвана след изтриване на изображение.

опция

Описание

S

[ Покажи следващия ]

  • Показва се следната картина.

  • Ако изтритата снимка е била последната, ще се покаже предходната снимка.

T

[ Покажи предишния ]

  • Показва се предходната картина.

  • Ако изтритата снимка е първата, ще се покаже следващата.

U

[ Продължете както преди ]

  • Ако сте превъртали през снимки в записания ред, ще се покаже следната картина, както е описано за [ Show next ].

  • Ако сте превъртали през снимки в обратен ред, предходната картина ще се покаже, както е описано за [ Покажи предишната ].