Изберете гнездото, от което се възпроизвеждат двуформатни снимки, записани с [ RAW слот 1 - JPEG слот 2 ] или [ JPEG слот 1 - JPEG слот 2 ], избрани за [ Роля, изпълнявана от карта в слот 2 ] в менюто за заснемане на снимки.