Теңшелетін параметрлер төрт банктің бірінде («A» мен «D» банктері) сақталады, оларды [ Custom Settings bank ] арқылы таңдауға болады. Бір банк таңдалған кезде жасалған параметрлерге енгізілген өзгертулер қалған банктерге қолданылмайды.

Теңшелетін параметрлер банктерінің атын өзгерту

Банкті бөлектеу, 2 түймесін басу және [ Атын өзгерту ] опциясын таңдау арқылы банк атауына («A», «B», «C» немесе «D») сипаттайтын тақырып қосуға болады. Жазбалардың ұзындығы 20 таңбаға дейін болуы мүмкін.

Теңшелетін параметрлер банктерін көшіру

Теңшелетін параметрлер банкінің көшірмесін жасау үшін банкті бөлектеңіз, 2 түймесін басып, [ Көшіру ] опциясын таңдап, көшірме үшін тағайындалған орынды таңдаңыз.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Таңдалған Custom Settings банкі үшін әдепкі параметрлерді қалпына келтіруге болады. Ол үшін банкті бөлектеңіз және O ( Q ) түймесін басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Таңдалған банктің әдепкі параметрлерін қалпына келтіру үшін [ Иә ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне