Бұрын тағайындалған басқару элементі [ Үлгі дыбыс диапазоны ] басылғанда, зебра үлгісімен көрсетілетін тон диапазонын таңдаңыз. Егер [ Бөлектеулер ] немесе [ Ортаңғы тондар ] таңдалса, басқару элементін басу таңдалған дыбыс диапазонындағы аймақтарда ғана зебра үлгісін көрсетеді; түймені екінші рет басу зебра үлгісін жасырады.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне