Бейне режимінде DISP түймесін басу арқылы қолжетімді көріністапқыш дисплейлерін таңдаңыз.

  • Элементтерді бөлектеңіз ([ Дисплей 2 ] немесе [ Дисплей 3 ]) және ( M ) таңдау немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін J түймесін басыңыз. Түсіру кезінде DISP түймесін басу арқылы ( M ) белгісімен белгіленген дисплейлерге ғана қол жеткізуге болады. [ Дисплей 1 ] таңдауын алып тастау мүмкін емес.

  • [ Дисплей 1 ] мен [ Дисплей 3 ] аралығындағы дисплейлерде пайда болатын индикаторларды таңдау үшін сәйкес опцияны бөлектеп, 2 түймесін басыңыз. Одан кейін элементтерді бөлектеп, ( M ) таңдау немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін J түймесін басыңыз. [ Түртуді басқару элементтері ] параметрінен басқа опциялар Таңдамалы параметр g15 [ Таңдамалы мониторды түсіру дисплейі ] ( g15: Теңшелетін мониторды түсіру дисплейі ) үшін опциялармен бірдей.

  • Операцияны аяқтау үшін G түймесін басыңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне