Жарықтандыру нашар болған кезде фотосурет режимінде фокус жұмысына көмектесу үшін кірістірілген AF көмекші сəулелендіру құралының шамдары жанатынын немесе жанбайтынын таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

[ ҚОСУ ]

Фотосурет режимінде фокус режимі үшін AF‑S таңдалған кезде сəулелендіру құралы қажетінше жанады.

[ ӨШІРУ ]

Фокус жұмысына көмектесу үшін сəулелендіру құралы жанбайды. Жарық нашар болған кезде камера фокустай алмауы мүмкін.

AF-көмекші сəулелендіру құралы
  • AF көмекші сəулелендіру құралының диапазоны шамамен 1–3 м (3 фут 4 дюйм – 9 фут 10 дюйм).

  • Сәулелендіру құралын пайдаланған кезде объектив қақпақтарын алыңыз.

  • AF көмекші сəулелендіру құралы жанып тұрғанда оған кедергі жасамаңыз.

  • Кейбір линзалар кейбір немесе барлық фокус қашықтығында AF көмекші сəулелендіру құралының жарығын блоктауы мүмкін. Бұл шектеулер туралы ақпаратты Nikon жүктеп алу орталығынан алуға болады.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне