Жарықтандыру нашар болған кезде фотосурет режимінде фокус жұмысына көмектесу үшін кіріктірілген AF көмекші сəулелендіру құралының шамдары жанып-жанбайтынын таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

[ ҚОСУ ]

Фокус режимі үшін AF-S таңдалған кезде фотосурет режимінде сəулелендіру құралы қажетінше жанады.

[ ӨШІРУЛІ ]

Фокус жұмысына көмектесу үшін сəулелендіру құралы жанбайды. Жарық нашар болған кезде камера фокустай алмауы мүмкін.

AF-көмекші сəулелендіру құралы
  • AF көмекші сəулелендіру құралының диапазоны шамамен 1–3 м (3 фут 4 дюйм – 9 фут 10 дюйм).

  • Сәулелендіру құралын пайдаланған кезде объектив қақпақтарын алыңыз.

  • AF көмекші сəулелендіру құралы жанып тұрғанда оған кедергі жасамаңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне