[ Матрицаны өлшеу ] таңдалғанда, фотокамера анықтаған адам портреті нысандарының беттері үшін экспозицияның реттелетінін немесе реттелмейтінін таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

[ ҚОСУ ]

Камера беттердің экспозициясын реттейді.

[ ӨШІРУ ]

Экспозиция беттердің анықталған-болмағанына қарай реттелмейді.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне