i мәзірінде басқару дискін айналдыру немесе кескін аймағы тағайындалған басқару элементін басу арқылы қол жеткізуге болатын опцияларды таңдаңыз.

  • Опцияларды бөлектеп, ( M ) немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін J немесе 2 түймесін басыңыз. ( M ) белгісімен белгіленген режимдер командалық дискілер арқылы таңдау үшін қолжетімді.

  • Операцияны аяқтау үшін G түймесін басыңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне