Таңдалған әрекеттер үшін басқару дисктерінің айналу бағытын өзгертіңіз.

  • [ Экспозиция өтемі ] немесе [ Ысырма жылдамдығы/апертура ] тармағын бөлектеп, ( M ) немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін 2 түймесін басыңыз.

  • Өзгерістерді сақтау және шығу үшін G түймесін басыңыз.

  • Өзгерістер тік түсіруге арналған басқару дискіне де қолданылады.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне