Пайдаланушы параметрі f2 [ Таңдамалы басқару элементтері (түсіру) ] немесе g2 [ Пайдаланушы басқару элементтері ] арқылы [ Диафрагма ], [ Қуат апертурасы ], [ Экспозиция өтемі ] немесе [ ISO сезімталдығы ] тағайындалған кезде объектив басқару сақинасының қаншалықты жауап беретінін таңдаңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне