Бөлек фокус нүктелерін «кең» (пейзаждық) бағдар үшін, «биік» (портрет) бағдар үшін камера сағат тілімен 90° бұрылғанда және сағат тіліне қарсы 90° бұрылған кезде «биік» бағдар үшін таңдауға болатындығын таңдаңыз.

  • Камера бағытына қарамастан бірдей фокус нүктесін пайдалану үшін [ Off ] параметрін таңдаңыз.

Камера сағат тіліне қарсы 90° бұрылды

Ландшафттық (кең) бағдар

Камера сағат тілімен 90° бұрылды

  • Бөлек фокустау нүктесін таңдауды қосу үшін [ Фокус нүктесі ] таңдаңыз. Фокустау нүктесін және АФ аймағы режимін бөлек таңдауды қосу үшін [ Фокус нүктесі және АФ аймағы режимі ] опциясын таңдаңыз.

Камера сағат тіліне қарсы 90° бұрылды

Ландшафттық (кең) бағдар

Камера сағат тілімен 90° бұрылды

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне