Жақша бағдарламасындағы кадрлар түсірілу ретін таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

H

[ MTR > астында > үстінде ]

Алдымен модификацияланбаған түсірілім алынады, одан кейін ең төменгі мәнді түсіру, одан кейін ең жоғары мәнді түсіру.

I

[ Астында > MTR > жоғары ]

Түсіру ең төменгі мәннен ең жоғары мәнге қарай ретімен жүреді.

  • Теңшелетін e7 параметрі [ Жақшаға қою реті ] фотосурет түсіру мәзірінде [ Автоматты жақша ] > [ Авто жақша орнату ] үшін [ ADL жақшалау ] таңдалғанда түсірілген түсіру ретіне әсер етпейді.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне