Ысырманы босату түймесі басылған кезде экспозицияның құлыпталуын таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

O

[ Қосулы (жартылай басу) ]

Ысырманы босату түймесін жартылай басу экспозицияны құлыптайды.

P

[ Қосулы (жарық режимі) ]

Экспозиция тек ысырманы босату түймесі толығымен басылғанда ғана құлыпталады.

[ Өшірулі ]

Ысырманы босату түймесін басу экспозицияны құлыптамайды.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне