Үздіксіз жоғары жылдамдықты және үздіксіз төмен жылдамдықты режимдер үшін кадрды алға жылжыту жылдамдығын таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

[ Үздіксіз жоғары жылдамдық ]

Үздіксіз жоғары жылдамдықты босату режимі үшін кадр жиілігін [ 20 кадр/с ] мен [ 10 кадр/ с ] аралығындағы опциялардан таңдаңыз.

[ Үздіксіз төмен жылдамдық ]

Үздіксіз төмен жылдамдықты босату режимі үшін кадр жиілігін [ 10 кадр/с ] мен [ 1 кадр/ с ] аралығындағы опциялардан таңдаңыз.

  • [ 8 кадр/с ] таңдалғандағы нақты кадр жиілігі 7,5 кадр/с.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне