Экспозиция компенсациясы пайдаланылған кезде камера жарқыл деңгейін қалай реттейтінін таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

YE

[ Барлық кадр ]

Камера жарқыл деңгейін де, экспозицияны да реттейді. Бұл бүкіл кадрдың экспозициясын өзгертеді.

E

[ Тек фондық ]

Экспозиция өтемі тек фон үшін реттеледі.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне