ISO сезімталдығына өзгертулер 1/3 немесе 1 EV қадамдарымен жасалатынын таңдаңыз. Ағымдағы ISO сезімталдығы үшін таңдалған мән таңдалған параметрде қол жетімді болмаса, ISO сезімталдығы қол жетімді ең жақын мәнге орнатылады.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне