[ Қосулы (1/6 EV) ] параметрін таңдау M режимінде 1/6 EV қадамдарымен бейнелер үшін ISO сезімталдығын реттеуге мүмкіндік береді.

  • Сезімталдықты 1/6 EV қадамдарымен ISO 64 пен 25600 аралығындағы мәндерге орнатуға болады.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне