Фокустау үшін ысырманы босату түймешігін пайдалануға болатындығын таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

[ Ысырма/АФ-ҚОСУ ]

Ысырманы босату түймесі жартылай басылғанда камера фокустайды.

[ Тек AF-ON ]

Ысырманы босату түймесі жартылай басылғанда, камера фокусталмайды.

  • [ Тек AF-ON ] бөлектеу және 2 түймесін басу [ Фокустан тыс босату ] опцияларын көрсетеді.

Опция

Сипаттама

[ Қосу ]

Фотосуреттерді ысырманы босату түймесі басылған сайын түсіруге болады (босату басымдығы).

[ Өшіру ]

  • Фотосуреттерді камера фокуста болғанда ғана түсіруге болады (фокус басымдығы).

  • AF-ON түймесін немесе AF-ON тағайындалған басқа басқару элементтерін пайдаланып фокус жасаңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне